DIŞ TEDAVİLERİNDE ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME
22.01.2016

<< Önceki Sayfa

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Elçin, diş tedavilerinde yeni trend haline gelen üç boyutlu görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi verdi. "Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda dişler ve çevre dokular klinik ve radyolojik bulgularla detaylı olarak incelenir; ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanısı konularak tedavi planlaması yapılır" diyen Mehmet Ali Elçin, "Muayene sırasında çeşitli ıadyogıafık tanı yöntemlerinden faydalanılııken, pratik olarak genellikle iki boyutlu görüntüleme yöntemleri (periapikal, panoramik) kullanılmaktadır. Ancak iki boyutlu görüntüleme yöntemlerinin yetersiz kaldığı bazı üç boyutlu görüntüleme rsitesi Dis vakalarda i ir. hnvııtlıı cröriintiil eme tak daha hasardı hir tedavi varıdır vakalarda üç boyutlu görüntüleme yöntemi olan dental volumetrik tomografi ile aynntılı değerlendirme yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.Dental volumetrik tomografinin diş hekimliğiııdeki önemi hakkında bilgi veren Mehmet Ali Elçin, "Özellikle implant cerrahisinde dental volumetrik tomografi ile kemiğin yüksekliği, genişliği ve kalitesi değerlendirilerek implant en doğru şeklide uygulanır. Gömülü dişlerin çekimi öncesi, dişin pozisyonu, komşu olduğu anatomik yapılarla ilişkisi belirlenerek cerrahi operasyonun daha güvenli bir şekilde yapılması sağlanır. Endodontik tedavide kök ucundaki lezyonlann erken tespiti yapılabildiği gibi iki boyutlu gıafilerde görülmeyen ekstra kanallar ve kanallaıdaki eğimler saptanarak daha başarılı bir tedavi yapılır. 

Ortodonti, çene cerrahisi, periodoııtoloji, pedodonti gibi diş hekimliğinin tüm branşlarında dental volumetrik tomografi tanı ve tedavi için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca teınpoıomandibular eklem hastalıklarının teşhisinde de başvurulan bir görüntüleme yöntemidir" şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Elçin, tomografi için hastalanıl genellikle görüntüleme merkezlerine yönlendirildiğini ancak İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde gerek iki boyutlu gerekse iiç boyutlu görüntüleme cihazlarının bulunduğunu, ve bu görüntülerin uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek en sağlıklı tedavi planlamalarına olanak sağlandığının altını çizdi. (İHA)


<< Önceki Sayfa

Tarih: 22.01.2016 İzlenme: 3477