Thank you for recommending us

Our Physician

Henüz eklenmemiş.

Yüksek Lisans Hukuk Fakültesi / Sağlık Hukuku Özyeğin Üniversitesi -
Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2012
Lise - Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi 2007

Konuşmacı Olarak Katıldığı Kongreler

l. I.Ü. I-Iekimligi Fakültesi Ögrenci Araştırma Kulübü 15. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 21-22 Mayls, 2008 Istanbul) "Dogaı Tüketiyoruz" b"llkll çall§mayl,

2. I.Ü. I-Iekimligi Fakültesi Ögrenci Ara$lrma Kulübü 16. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 18 Mayls, 2009 Istanbul ) " Dental Anestezilere Anatomik Yaklaşım  çalışması,

3. 18th Year of Student Research Projects in Istanbul University Faculty of Dentistry" ba§llkll sunumu; The 46th EDSA Meeting and the 36th ADEE Annual Meeting (Amsterdam, The Netherlands on August 22-28, 2010)

4. 48th EDSA Meeting and the 37th ADEE Annual Meeting ( Antalya, Turkey on September 4-1 (),201 1) Lokal Organizasyon Komitesi olarak katildl.

5. 49th EDSA Meeting and 9th EDSA Congrees ( Thessaloniki, Greece on April 1-8,2012) " The Smile Project Turkey" ba§llkll sunum ile I.Ü. 5 ayrl kampüsünde 26-31 Mart 2012 tarihleri araslncla EDSA ile ortak  gerçekle§tirdigimiz oral motivasyon esasll sosyal sorumluluk projesinin ön

6. I.Ü. Hekimligi Fakültesi Ögrenci Kulübü 19. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 27 Nisan,2012 Istanbul ) " Nazofarenks Kanserli Hastalarln Tükürüklerinde Sialik Asit Düzeyleri" ba§llkll ara$ll•mayl sundu.

7. 50th EDSA Meeting ( Lion,France on September 26-30,2012) The Smile Project Turkey Research Results" aym isimli projenin bilimsel verilerini sundu.

 

Katıldığı Kongreler

l . Dcntal İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, 23-24 Ekim 2010 İstanbul

2. Dental İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, 22-23 Ekim 201 1 İstanbul

3. Dental İstanbul Öğrenci Sempozyumu 28-30 Kasım 2008 İstanbul

4. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu II. Ulusal Öğrenci Kongresi 5-6 Nisan 2008 Ankara

5. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu III. Ulusal Öğrenci Kongresi 4—5 Nisan 2009 İstanbul

6. Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 13. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 2-4 Ekim 2009 İstanbul

7. Bilim ve Gelecek dergisinin düzenlediği Doç.Dr.Ergi Özsoy tarafından verilen "Evrim Kuramı” konulu kurs, 9-10 Ekim 2010 İstanbul

8. Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 15. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 16-18 Eylül 201 1 İstanbul

9. The 46th EDSA Meeting and the 36th ADEE Annual Meeting Amsterdam, The Netherlands on August 22-28, 2010

10. 48th EDSA Meeting and tınc 37th ADEE Annual Meeting Antalya, Turkey on September 4-10,201 1

I l . 49th EDSA Meeting and 9th EDSA Congrees Thessaloniki, Greece on April 1-8, 2012

12. 50th EDSA Meeting and 38th ADEE Annual Meeting Lyon, France on 26 August- 4 September, 2012

13. l. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu, Ankara, 22-23 Mart 2013

14. TDB 20.UlusIararası Dişhckimliği Kongresi ve Expodental 2014 Fuarı, Kuşadası 29-30-31 Mayıs 2014

15.TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2015 Fuarı, İstanbul, 28-29-30 Mayıs 2015

 

Yer Aldığı Aktiviteler

I . FDİ ( Dünya Diş Hekimleri Birliği ) 101. kongresi organizasyon komitesi üyesi (2012- 2013)

2. İstanbul Diş Hekimleri Odası Gençlik Komisyonu kurucu üyesi ve proje koordinatörü ( 2012 — devam etmekte )

3. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü başkan yardımcılığı ve başkanlığı ( 2007- 2012)

4. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 15., 16., 17., 18. Ve 19. Kongrelerinin organizasyon komiteleri

5. EDSA Smile Project projesinin Türkiye koordinatörü ( 26-31 Mart 2012 )

6. IADS 201 1-2012 yılı Turkey Scientifıc Offıcer görevlisi

7. Türkiye genelindeki ilköğretim okullarında yürütülen "Fırçalar Çantada Dişler Yolunda” sosyal projesinin İstanbul diş hekimliği öğrencileri temsilcisi

8. Fakültenin 2, ve 3, Yılında öğrenci temsilciliği

9. Halk Evleri 2012 Yaz Okulları kapsamında İstanbul'daki şubelerde ağız ve diş sağlığı eğitim sorumlusu

10. TEGV Sağlık dersleri sorumlusu , Çukurbostan Eğitim Parkı ( 2007- 2010)

 

  • Prof. Dr. Atilla SERTGÖZ yönetiminde Temel İmplantoloji Semineri 24-25 Kasım 2012
  • Prof. Dr. Atilla SERTGÖZ yönetiminde İleri Seviye İmplantoloji Semineri ve Workshop Uygulamalı Kursu 15-16 Aralık 2012
  • Invisalign Ortodonti Sistemi Yazılımı ve Uygulama Eğitimi 7 Aralık 2012
  • Türk Diş Hekimleri Birliği, Gençlik Komisyonu Koordinatörü
  • Türk Diş Hekimleri Birliği; Öğrenci Kolu Yurt Dışı Temsilcisi
  • Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (EDSA); Türkiye Delegesi
  • Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği ( IADS); Bilimsel Ofisi Türkiye Temsilcisi
  • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı - TEGV
  • Greenpeace, WWF Doğayı Koruma Vakfı, TEMA
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY