Thank you for recommending us

PHYSICIAN

Not yet added.

Master's Degree Faculty of Law / Health Law Özyeğin University -
Degree Faculty of Dentistry İstanbul University 2012
High School - Çorum Anadolu Teacher High School 2007

Congresses as a Speaker

l. I.Ü. I-Iekimligi Fakültesi Ögrenci Araştırma Kulübü 15. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 21-22 Mayls, 2008 Istanbul) "Doğayı Tüketiyoruz"

2. I.Ü. I-Iekimligi Fakültesi Ögrenci Ara$lrma Kulübü 16. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 18 Mayls, 2009 Istanbul ) " Dental Anestezilere Anatomik Yaklaşım  çalışması,

3. 18th Year of Student Research Projects in Istanbul University Faculty of Dentistry" ba§llkll sunumu; The 46th EDSA Meeting and the 36th ADEE Annual Meeting (Amsterdam, The Netherlands on August 22-28, 2010)

4. 48th EDSA Meeting and the 37th ADEE Annual Meeting ( Antalya, Turkey on September 4-1 (),201 1) Lokal Organizasyon Komitesi olarak katildl.

5. 49th EDSA Meeting and 9th EDSA Congrees ( Thessaloniki, Greece on April 1-8,2012) " The Smile Project Turkey" ba§llkll sunum ile I.Ü. 5 ayrl kampüsünde 26-31 Mart 2012 tarihleri araslncla EDSA ile ortak  gerçekle§tirdigimiz oral motivasyon esasll sosyal sorumluluk projesinin ön

6. I.Ü. Hekimligi Fakültesi Ögrenci Kulübü 19. Bilimsel Toplantlsl'nda ( 27 Nisan,2012 Istanbul ) " Nazofarenks Kanserli Hastalarln Tükürüklerinde Sialik Asit Düzeyleri" ba§llkll ara$ll•mayl sundu.

7. 50th EDSA Meeting ( Lion,France on September 26-30,2012) The Smile Project Turkey Research Results" aym isimli projenin bilimsel verilerini sundu.

 

Attended Congresses

l . Dcntal İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, 23-24 Ekim 2010 İstanbul

2. Dental İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, 22-23 Ekim 201 1 İstanbul

3. Dental İstanbul Öğrenci Sempozyumu 28-30 Kasım 2008 İstanbul

4. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu II. Ulusal Öğrenci Kongresi 5-6 Nisan 2008 Ankara

5. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu III. Ulusal Öğrenci Kongresi 4—5 Nisan 2009 İstanbul

6. Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 13. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 2-4 Ekim 2009 İstanbul

7. Bilim ve Gelecek dergisinin düzenlediği Doç.Dr.Ergi Özsoy tarafından verilen "Evrim Kuramı” konulu kurs, 9-10 Ekim 2010 İstanbul

8. Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği 15. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 16-18 Eylül 201 1 İstanbul

9. The 46th EDSA Meeting and the 36th ADEE Annual Meeting Amsterdam, The Netherlands on August 22-28, 2010

10. 48th EDSA Meeting and tınc 37th ADEE Annual Meeting Antalya, Turkey on September 4-10,201 1

I l . 49th EDSA Meeting and 9th EDSA Congrees Thessaloniki, Greece on April 1-8, 2012

12. 50th EDSA Meeting and 38th ADEE Annual Meeting Lyon, France on 26 August- 4 September, 2012

13. l. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu, Ankara, 22-23 Mart 2013

14. TDB 20.UlusIararası Dişhckimliği Kongresi ve Expodental 2014 Fuarı, Kuşadası 29-30-31 Mayıs 2014

15.TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental 2015 Fuarı, İstanbul, 28-29-30 Mayıs 2015

 

Activities

I . FDİ ( Dünya Diş Hekimleri Birliği ) 101. kongresi organizasyon komitesi üyesi (2012- 2013)

2. İstanbul Diş Hekimleri Odası Gençlik Komisyonu kurucu üyesi ve proje koordinatörü ( 2012 — devam etmekte )

3. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü başkan yardımcılığı ve başkanlığı ( 2007- 2012)

4. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 15., 16., 17., 18. Ve 19. Kongrelerinin organizasyon komiteleri

5. EDSA Smile Project projesinin Türkiye koordinatörü ( 26-31 Mart 2012 )

6. IADS 201 1-2012 yılı Turkey Scientifıc Offıcer görevlisi

7. Türkiye genelindeki ilköğretim okullarında yürütülen "Fırçalar Çantada Dişler Yolunda” sosyal projesinin İstanbul diş hekimliği öğrencileri temsilcisi

8. Fakültenin 2, ve 3, Yılında öğrenci temsilciliği

9. Halk Evleri 2012 Yaz Okulları kapsamında İstanbul'daki şubelerde ağız ve diş sağlığı eğitim sorumlusu

10. TEGV Sağlık dersleri sorumlusu , Çukurbostan Eğitim Parkı ( 2007- 2010)

 

  • Professor Dr. Basic Implantology Seminar under the direction of Atilla SERTGÖZ 24-25 November 2012
  • Professor Dr. Advanced Implantology Seminar and Workshop Applied Course under the direction of Atilla SERTGÖZ 15-16 December 2012
  • Invisalign Orthodontic System Software and Application Training December 7, 2012
  • Turkish Dental Association, Coordinator of Youth Commission
  • Turkish Dental Association; Student Branch Overseas Representative
  • European Dental Student Association (EDSA); The Delegate of Turkey
  • International Dental Association (IADS); Scientific Office of the Representative of Turkey
  • Educational Volunteers Foundation of Turkey - TEGV
  • Greenpeace, WWF Nature Conservation Foundation, TEMA
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY