Thank you for recommending us

Our Physician

Henüz eklenmemiş.

Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2009
Doktora Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi 2014

 

 

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Altın N, Ergun S, Katz J, Sancaklı E, Koray M, Tanyeri H. Implant-supported oral rehabilitation of a patient with pemphigus vulgaris: a clinical report. J Prosthodont. 2013; 22(7): 581-6.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B1. Ofluoğlu D,  Özer N, Tanyeri H, Altın N. Dentigeröz Kist: Olgu Sunumu. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 4. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2010).

B2. Koray M, Ofluoğlu D, Balkaya MC, Altın N, Tanyeri H. Ankaferd blood stopperin sekonder epitelizasyon üzerine etkileri. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 4. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2010).

B3. Koray M, Ofluoğlu D, Altın N, Somturk Esra, Tanyeri H. Low-Level Laser Therapy in the Treatment Of Recurrent Aphthous Stomatitis European Association of Oral Medicine 10th Congress (Londra, Eylül 2011)

B4. Koray M, Altın N, Ofluoğlu D, Tanyeri H. The Management Of Oral Papillomas with Bladion Molecular Resonance Generator. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 5. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2011).

B5. Saruhanoğlu A, Altın N, Ergun S, Tanyeri H. Oral Lökoplakinin Malign Transformasyonu: Olgu Sunumu. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 5. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2011).

B6. Altın N, Saruhanoğlu A, Tekkeşin M.S, Ergun S, Tanyeri H. Unusual Foreign Body in Maxilla: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 6. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2012). 

B7. Saruhanoğlu A, Altın N, Ergun S, Tanyeri H. Clinical Evaluation Of 22 Children With Mesiodens. . Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 6. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2012). 

B8. Altın N, Ergun S, Tanyeri H. Osteoma Of The Maxillary Sinus: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 6. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2012). 

B9. Altın N, Ergun S, Katz J, Sancaklı E, Koray M, Tanyeri H. Implant-supported oral rehabilitation of a patient with pemphigus vulgaris: a clinical report. European Association of Oral Medicine 11th Congress (Atina, Ekim 2011)

B10. Tanyeri H, Altın N, Ergun S, Saruhanoğlu A. Sodium Hypochlorite Accident Caused Necrosis Of The Tongue: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 7. Uluslararası Kongresi. (Atina, Eylül 2013). 

B11. Ergun S,  Altın N, O Alaatin, Aksakallı N, Implant Surgery Related Neuropathic Orofacial Pain Due To Anatomical Variation. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 7. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2013).

B12. Yılmaz S, Altın N, Tanyeri H, Özer N, Olgaç V. An Extensive Ameloblastic Fibroma of the Mandible: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 7. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2013).

B13. Yılmaz S, Özer N, Altın N, Tanyeri H. Asymptomatic Presentation Of Ossifying Fibroma Localized On The Mandible: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 7. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2013).

B14. Ofluoglu D, Altın N, Yaman E, Tuna-İnce EB, Aytepe Z, Tanyeri H. Oral Manifestations And Prosthetic Rehabilitation Of Hereditary Sensory And Autonomic Neuropathy Type Iv: A Case Report. Ağız ve Çene- Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 7. Uluslararası Kongresi. (Antalya, Mayıs 2014).

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D1. Koray M, Ofluoğlu D, Balkaya MC, Altın N, Tanyeri H.” Ankaferd blood stopperin sekonder epitelizasyon üzerine etkileri” Dişhekimliği Dergisi. 2010; 5: 56-59. 

D2. Altın N, Saruhanoğlu A, Açıkgöz M, Koray M, Tanyeri H. Maksiler gömülü süt kanin dişi ile ilişkili kompaund odontomanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile radyolojik değerlendirilmesi: Olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013; 47(1): 47-52.

D3. Saruhanoğlu A, Altın N, Ergun S, Tanyeri H. Oral Lökoplakinin Malign Transformasyonu: Olgu Sunumu.  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013; 47 (2) :50-56.

D4. Saruhanoğlu A, Altın N, Ergun S, Tanyeri H. A Case Serıes Study Of Mesıodens Among Chıldren Who Presented To Istanbul Unıversıty Faculty Of Dentıstry. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry. 2014;48 (3): 1-8.

Henüz girilmemiş.

  • Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)
  • European Association of Oral Medicine (EAOM)

 

Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY