Thank you for recommending us

PHYSICIAN

Not yet added.

Undergraduate / Graduate Faculty of Dentistry Ankara University 2002-2007
Doctorate Faculty of Dentistry / Periodontology Gazi University 2009-2014

8.1. PAPERS PRESENTED IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS AND PUBLISHED IN PROCEEDINGS:

1. Karakış S., Pervane B., Özdemir B., Sucak G., Akı Z., Suyanı E., Kızılçakır M., Ünsal B., “Assesment of periodontal condition of patients with haemotological malignancies.” 7th Conference Of The European Federation Of Periodontology, June 6-9, 2012, Vienna, Messe Wien, Austria. (Poster sunumu)

2. Bozkurt S., Kurtiş B. M., Tüter G., Serdar M., Dikmen M., Karakış S., Kıvrak E., “Comparison of Peri-Implant Parameters and Peri-Implant Crevicular Fluid Level of Tumor Necrosis FactorAlfa (Tnf-Α) in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus and Systemically Healthy Subjects Following the Dental Implant Placement.” 7th Conference of the European Federation of Periodontology, June 6-9, 2012, Vienna, Messe Wien, Austria. (Poster sunumu)

3. Karakış S., Pervane B., Ünsal B., “Benzer miller sınıf I dişeti çekilmesi defektlerinin konsantre büyüme faktörü membranı ile tedavisinin subepitelyal bağ dokusu grefti ile karşılaştırılması: 2 Vaka raporu.” Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. sempozyumu, 8-10 Kasım 2012 Ankara, Türkiye. (Poster sunumu)

4. Karakış S., Ceyhanlı T., Ünsal B., “Sürnümerer bir dişte görülen dişeti çekilmesinin tedavisi: Bir vaka raporu.” Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)

5. Karakış S., Tunç S., Ünsal B., “Dişeti çekilmelerinin konsantre büyüme faktörü membranı ile tedavisi: Vaka serisi” Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)

6. Karakış S.,Hallaç L., Ünsal B., “Çoklu dişeti çekilmelerinin subepitelyal bağ dokusu grefti ile tedavisi: Vaka serisi.” Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)

7. Çankaya Turgut Z., Karakış S., Ceyhanlı T., Ünsal B., “Periimplantitis tedavisinin erken dönem sonuçları.” Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)

8. Ünsal B., Özmeriç Kurtuluş N., Karakış S., Aykol S., “Concentrated Growth Factors And Guided Bone Regeneration Combination For Maxiller Sinus Augmentation:A Case Report.” Sociedad Cientifica De Odontologia Implantologica III Congreso Intercional SCOI, 27-29 March 2014, Granada, Spain. (Poster sunumu)

9. Karakış S., Tunç S., Ünsal B., “İmplant tedavisi sonrasında serbest dişeti grefti ile keratinize dişetinin ogmentasyonu: İki vaka.” Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 9-10 Mayıs, 2014, İstanbul, Türkiye. (Poster sunumu)

 

9. PROJECTS

1. “Tip 2 diabetli bireylerde kemik içi dental implantlar ve doğal dişler çevresindeki mikrobiyal kolonizasyonun subgingival plak ve tükürük örneklerinde tespiti ve cep/oluk sıvılarındaki İnterlökin -1 beta (IL-1β) ve Tümör Nekroz Faktör- alfa (TNF-α) seviyelerinin incelenmesi”. G.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 03/2010-13, Araştırmacı.

2. “Kemik İliği Nakli Uygulanacak Hastalarda Oral Komplikasyonların Önlenmesinde Periodontal Faz I Tedavinin Etkinliği”, G.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.

3. “Diş eti çekilmelerinin tedavisinde Konsantre Büyüme Faktörü membranı ile subepitelyal bağ dokusu greftinin karşılaştırılması”, G.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje kodu: 03/2011-16, Araştırmacı. 

Not added yet.

  • Tübitak Bideb 2211 Domestic Doctorate Fellowship (2011-2014)
  • ITI (International Team for Implantology)

 

Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY