Thank you for recommending us

PHYSICIAN

Not yet added.

Assistant Professor Faculty of Dentistry / Protetik Diş Tedavisi İstanbul Aydın Üniversitesi 2016

B. Papers presented at international scientific meetings and published in proceedings:

GÖZLER SERDAR,Giray Bilgin (2017).  NORMAL OKLÜZYONLU BİREYLERİN ÇİĞNEME HAREKETLERİNİN TEDAVİ SÜRECİNDEORTODONTİK ANOMALİLİ BİREYLERDE OLUŞAN ÇİĞNEME HAREKETLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI.  15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4124382) 

1. GÖZLER SERDAR (2016).  Aggregating stimulus increases the activity in motoneurons causing spasm.  10th Biennial International Motoneuron meeting Istanbul (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4124358) 

2. GÖZLER SERDAR (2009).  Computer registration and analysis of occlusion - end ofthe era of occlusion paper ?.  19th Central European Dental Exhibiton (CEDE 2009) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4125473)  3.         

C. National / international books or chapters in books:

C2. Chapters in national / international books:

TMJ Pathology, Bölüm adı:(Myofascial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS) Etiology, Diagnosis  Treatment) (2018)., GÖZLER SERDAR,  Intech Open Sciences, Editör:Emes Yusuf , Dergin Gühan , Aybar Buket, Basım sayısı:1, ISBN:978-953-51-5533-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4125357)   1.       

TMJ Pathology, Bölüm adı:(JVA, Mastication Analysis and Computerized Occlusal Analysis in Diagnosis and Treatment of Temporomandibular Disorders) (2018)., GÖZLER SERDAR,  Intech Open Sciences, Editör:Emes Yusuf, Dergin Gühan, Aybar Buket, Basım sayısı:1, ISBN:978-953-51-5533-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4125379)   2.       

Tam Protezler, Bölüm adı:(Stomatognatik Sistemin Nöromüsküler Fizyolojisi) (1998)., GÖZLER SERDAR,  Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği, Editör:Çalıkkocaoğlu Senih, Basım sayısı:5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4125825)   3.            D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :      GÖZLER SERDAR,Tuncer Necat,ÜNALAN FATMA,Yalçın Murat (1991).  Günün Değişik Saatlerinde Oklüzal Temas Yüzeylerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması..  İstanbul Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 25(2), 78-83. (Kontrol No: 4161972)  1.        

E. Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

GÖZLER SERDAR (2008).  T-Scan Oklüzyon Analizi.  Seminer (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4161965)   

1. GÖZLER SERDAR (2008).  T-Scan Oklüzyon Analizi.  Seminer (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4161964)   

2. GÖZLER SERDAR (2012).  Artikülasyon Kağıdının Acizliği Dijital Oklüzyon Oklüzyondaki Devrim.  IDED-IZDO Ortak Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125906)   

3. GÖZLER SERDAR (2011).  Bilgisayarda Oklüzyon Analizi.  Hacettepe Üniversitesi - Seminer (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125888)   

4. GÖZLER SERDAR (2008).  Oklüzyon Analiz Temelleri ve T-Scan Oklüzyon Analiz Tekniği Uygulamaları.  Atatürk Üniversitesi - Seminer (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125874)            

Other Publications

GÖZLER SERDAR (2018).  T-Scan Oklüzal Analiz Yöntemi Klinik Pratikte Oklüzal Uyumlama İçin Nasıl Kullanılır ?.  Dergi İstanbul Diş Hekimleri Odası(64), 64-67. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161963)  1.       

Giray Bilgin,GÖZLER SERDAR (2017).  A Review of Chewing Movements of Young IndividualsAccording to the Gender During Orthodontic Treatment.  Journal of Dental Sciences Research and Therapy, 1(1), 1-9. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4125252)  2.       

GÖZLER SERDAR (2017).  Kas Fasya Ağrı Sendromu MPDS.  Dergi Istanbul Diş Hekimleri Odası(170), 42-44. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161962)  3.       

GÖZLER SERDAR,Akoğlu Vanlioğlu Burcin,EVREN BUKET,GÖZNELİ RİFAT,Yildiz Coskun,ÖZKAN YASEMİN (2012).  The effect of temporary hydrostatic splint on occlusion with computerized occlusal analysis system.  Indian Journal of Dental Research, 23(5), 617-622. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4125214)  4.       

KÜRKLÜ DUYGU,YANIKOĞLU NURAN,GÖZLER SERDAR (2009).  Oklüzal Analiz Metodları ve T-Scan.  Atatürk Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 19(1), 55-60. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161968)  5.       

GÖZLER SERDAR,Tüzer Erdem,Çalıkkocaoğlu Senih (1982).  Nöromüsküler Mekanizmanın Protetik Diş Hekimliğindeki Yeri.  İstanbul Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 16(1), 83-114. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161973)     

Not yet added.

  • FDI 2013, Digital Occlusion Analysis PhilosophyPhisiology and phisiopathology of Neuromuscular system Using JVA (Joint Vibration Analysis) and EMG (Electromyography) and evaluation of the dataRecording with T-Scan and evaluation of the data Occlusal correction Using T-Scan III will be approved byt the Tekscan company and participants will use their own laptops and occlusal plates prepared before for their own mouth ., Istanbul, Kurs, 28.08.2013 -28.08.2013 (Uluslararası)
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY