Thank you for recommending us

PHYSICIAN

Not yet added.

Doctorate Faculty of Dentistry / Department of Clinical Sciences / Periodontology Marmara University 2009-2015
Master's Degree Faculty of Dentistry İstanbul University 2004-2009
Degree Faculty of Dentistry İstanbul University 2004-2009

B. Papers presented at international scientific meetings and published in proceedings:

1. MAMAKLIOĞLU DİLEK,YÜCE EZGİ DİLAN,MEŞELİ SÜLEYMAN EMRE (2018).  Hamilelerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile periodontal durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4477819)

2. YÜCE EZGİ DİLAN,MAMAKLIOĞLU DİLEK,MEŞELİ SÜLEYMAN EMRE (2018).  Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin periodontal durumlarıyla karşılaştırılması.  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Kongresi, 24(2), 16 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4477805)

3. MAMAKLIOĞLU DİLEK,Maribasappa Karched,Asikainen Sirkka,DOĞAN BAŞAK (2018).  Scaling and root planing per quadrant versus fullmouthdisinfection: clinical and microbiologicalevaluation in generalized aggressive periodontitis.  Europerio9, 45, 70-71., Doi: 10.1111/jcpe.85_12914 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4301164)

4. MAMAKLIOĞLU DİLEK,Kızılay Birgül (2017).  Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Çalışma Alanlarında Karşılaşabilecekleri Riskler Konusundaki Farkındalıkları Ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi.  9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268528)

5. MAMAKLIOĞLU DİLEK,DOĞAN BAŞAK (2017).  Effect Of Non-Surgical Periodontal Treatment On Periodontopathogens In Aggressive Periodontitis.  22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4268525)

6. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU LEYLA,KURU BAHAR,DOĞAN BAŞAK (2016).  Clinical and Biochemical Evaluation of Full-Mouth Disinfection in Generalized Aggressive Periodontitis Patient.  IADR General Session (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4268522)

7. Kolip Duygu,ACAR ZEYNEP AHÜ,YILMAZ HANİFE NURAY,DOĞAN BAŞAK,MAMAKLIOĞLU DİLEK (2015).  Agresif periodontitisi olan hastada ortodontik tedavi: vaka raporu.  14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268511)

8. DOĞAN BAŞAK,MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR (2015).  Clinical evaluation of full-mouth disinfection in generalized aggressive periodontitis.  Europerio 8, 42(S17), Doi: https://doi.org/10.1111/jcpe.12399 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268483)

9. MAMAKLIOĞLU DİLEK,DOĞAN BAŞAK (2013).  Clinical Evaluation of Non-surgical Periodontal Treatment in Generalized Aggressive Periodontitis.  FDI 101st World Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268474)

10. ÖZTÜRK HAFİZE,MAMAKLIOĞLU DİLEK,DOĞAN BAŞAK,KURU BAHAR (2012).  Acute necrotizing ginigivitis.  Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268468)

11. MAMAKLIOĞLU DİLEK,DOĞAN BAŞAK (2012).  Clinical effects of non-surgical mechanical periodontal treatment on generalized aggressive periodontitis.  17th Congress of the Balkan Stomatological Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268334) D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. GÜRBÜZ DİLEK,ERÇAL PINAR,IŞIK VASFİYE,Kahraman Neşe,Dölek Güler Semra,MUTLU GÜNER SEVCİHAN,ALATLI FATMA CANAN (2009).  Ağız içindeki patolojik oluşumların dağılımı ve tanısında ince iğne aspirasyonu.  Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 43(3-4), 81-87. (Kontrol No: 4186980)

 

E. Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR,DOĞAN BAŞAK (2014).  Generalize agresif periodontitiste 2 farklı başlangıç periodontal tedavi yönteminin klinik olarak karşılaştırılması.  Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4268552)

2. MAMAKLIOĞLU DİLEK,MEŞELİ SÜLEYMAN EMRE,Yavuz Atacan,KURU LEYLA (2014).  Epulis ensizyonunu takiben kuronale kaydırılan flep: vaka serisi.  Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268555)

3. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR,KURU LEYLA (2012).  Atipik agresif periodontitisin başlangıç periodontal tedavisi ve 2 yıllık takibi: bir olgu sunumu.  Türk Periodontoloji Derneği 42. Kongresi ve 22. Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268540)

4. KÖSE KEMAL NACİ,ÖZTÜRK HAFİZE,MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR (2012).  Kemik içi defektlerin rejeneratif tedavisi: iki olgu sunumu.  Türk Periodontoloji Derneği 42. Kongresi ve 22. Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268550)

5. DOĞAN BAŞAK,MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR,Karched Maribasappa,Fine Daniel H (2012). Generalize agresif periodontitiste klinik ve mikrobiyolojik değerlendirme: iki olgu.  Türk Periodontoloji Derneği 42. Kongresi ve 22. Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268537)

6. DOĞAN BAŞAK,YILDIZ ÇİFTLİKLİ SİNEM,MAMAKLIOĞLU DİLEK,KADİR TANJU (2011).  Aggregatibacter actinomycetemcomitans varlığının genç sağlıklı bireylerde incelenmesi.  Türk Periodontololji Derneği 41. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268533)

7. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU LEYLA (2011).  Griscelli Sendromu ve periodontal tedavi: bir olgu sunumu.  Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4268530)

 

Other Publications:

1. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR,Maribasappa Karched,DOĞAN BAŞAK  Microbial Composition and Non-Surgical Periodontal Treatment of Aggressive Periodontitis: Two Case Reports.  Yeditepe Klinik (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4477834)

2. MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU LEYLA (2013).  Griscelli Syndrome and Periodontal Therapy Approach: a Case Report.  Marmara Dental Journal, 1(2), 84-86. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4186961) Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU BAHAR,Maribasappa Karched,DOĞAN BAŞAK  Microbial Composition and Non-Surgical Periodontal Treatment of Aggressive Periodontitis: Two Case Reports.  Yeditepe Klinik (Yayın No: 4477834)

2. Vaka Takdimi, MAMAKLIOĞLU DİLEK,KURU LEYLA (2013).  Griscelli Syndrome and Periodontal Therapy Approach: a Case Report.  Marmara Dental Journal, 1(2), 84-86. (Yayın No: 4186961)

 

Not yet added.

  • European Federation of Periodontology Membership 2010
  • Turkish Periodontology Association Membership 2009
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY