Thank you for recommending us

PHYSICIAN

Not added yet.

Degree Faculty of Business / Department of Business Administration Anadolu University 2013-2018
Degree Faculty of Dentistry Ankara University 1997-2002
Doctorate Institute of Health Sciences / Oral and Maxillofacial Surgery Gazi University 2003-2009

Articles published in international refereed journals:

1. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,DENİZCİ SENEM (2013). Does the Topical Use of Epinephrine for Sinus Floor Augmentation Affect Systemic Hemodynamics. Implant Dentistry, 22(3), 289-294., Doi: 10.1097/ID.0b013e318289e2df (Yayın No: 2751643)

2. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ,ERKMEN ERKAN,ESER ATILIM (2010). Effects of different fixture geometries on the stress distribution in mandibular peri implant structures a 3 dimensional finite element analysis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 110(2), 1-11., Doi: 10.1016/j.tripleo.2010.03.029 (Yayın No:2751433)

3. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,LASKIN DANIEL M,GUNSOLLEY JOHN C (2010). Informed Consent What Do Patients Really Want to Know. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 68(8), 1849-1852., Doi: 10.1016/j.joms.2010.04.004 (Yayın No: 2751561)

4. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,AKAR VOLKAN,DENİZCİ SENEM,YÜCEL ZİVER ERGÜN (2009). Bone lid technique with piezosurgery to preserve inferior alveolar nerve. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 108(6), 1-5., Doi: 10.1016/j.tripleo.2009.08.006 (Yayın No: 2751316)

5. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,UEKİ KOİCHİRO,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ,OKABE KATSUHİKO,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2009). The effect of mandibular setback or two jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 38(6), 647-652., Doi: 10.1016/j.ijom.2009.01.010 (Yayın No: 2751207)

6. UEKİ KOİCHİRO,MARUKAWA KOHEİ,HASHİBA YUKARİ,NAKAGAWA KİYOMASA,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,YAMAMOTO ETSUHİDE (2009). Changes in the Duration of the Chewing Cycle in Patients With Skeletal Class III With and Without Asymmetry Before and After Orthognathic Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(1), 67-72., Doi: 10.1016/j.joms.2008.06.018 (Yayın No: 2751065)

7. UEKİ KOİCHİRO,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,KİYOMASA NAKAGAWA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). Horizontal changes in the condylar head after sagittal split ramus osteotomy with bent plate fixation. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 106(5), 656-661., Doi: 10.1016/j.tripleo.2008.03.016 (Yayın No: 2750947)

8. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,UEKİ KOİCHİRO,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). A comparative CT evaluation of pharyngeal airway changes in class III patients receiving bimaxillary surgery or mandibular setback surgery. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 105(4), 495-502., Doi: 10.1016/j.tripleo.2007.11.012 (Yayın No: 2750839)

9. UEKİ KOİCHİRO,KOHEİ MARUKAWA,HASHİBA YUKARİ,NAKAGAWA KİYOMASA,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). Assessment of the Relationship Between the Recovery of Maximum Mandibular Opening and the Maxillomandibular Fixation Period After Orthognathic Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 66(3), 486-491., Doi: 10.1016/j.joms.2007.08.044 (Yayın No: 2750735)

10. CEYLAN ALPER,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ÇELENK FATİH,ATAÇ MUSTAFA SANCAR,USLU SÜLEYMAN SABRİ (2008). Haemangiopericytoma of the hard palate. Dentomaxillofacial Radiology, 37(1), 58-61., Doi: 10.1259/dmfr/65740001 (Yayın No: 2750780)

 

B. Presented in international scientific meetings and proceedings:

Published Papers:

DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,UEKİ KOİCHİRO,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ,OKABE KATSUHİRO,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2009). The effect of mandibular setback or two jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. 19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 38(6), 647-652., Doi: 10.1016/j.ijom.2009.01.010 (/)(Yayın No:2757145)

1. HASHİBA YUKARİ,UEKİ KOİCHİRO,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,MARUKAWA KOHEİ,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). The bone formation between segments after SSRO.

2. 2 XIX. European Congress for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (/)(Yayın No:2757018) DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,KOİCHİRO UEKİ,HASHİBA YUKARİ,KOHEİ MARUKAWA,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). A CT evaluation of airway changes in class III patients. XIX. European Congress for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (/)(Yayın No:2756940)

 

E. Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2011). Cerrahi yardımlı hızlı maksiller genişletme vakalarında konvansiyonel dönel aletler ve piezoelektrik cerrahi cihazının maksiller osteotomiler sonrası fasiyal ödem ağrı hasta memnuniyeti ve operasyon süresi açısından karşılaştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresİ (/)(Yayın No:2755601)

2. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,UEKİ KOİCHİRO,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). Bimaksiller veya mandibuler geriletme cerrahisi uygulanan klas III hastalarda faringeal havayolunun karşılaştırılmalı incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi., 105(4), 495-502., Doi: 10.1016/j.tripleo.2007.11.012 (/)(Yayın No:2756843)

3. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,AKAR VOLKAN,DENİZCİ SENEM,YÜCEL ZİVER ERGÜN (2008). İnferior sinirin korunması için piezoelektrik kemik kapak tekniği. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi., 108(6), 1-5., Doi: 10.1016/j.tripleo.2009.08.006 (/)(Yayın No:2756717)

4. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,UEKİ KOİCHİRO,HASHİBA YUKARİ,MARUKAWA KOHEİ,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ,NAKAGAWA KİYOMASA,YAMAMOTO ETSUHİDE (2008). Mandibular geriletme veya çift çene cerrahilerinin farklı cinsiyetler arasında farengeal havayolu üzerine etkilerinin incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi., 38(6), 647-652., Doi: 10.1016/j.ijom.2009.01.010 (/)(Yayın No:2755452)

5. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ARIK ALİ MERT,DENİZCİ SENEM,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2008). Piezocerrahi yöntemiyle mental sinirin yeniden konumlandırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi (/)(Yayın No:2756579)

6. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,DENİZCİ SENEM,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2008). Piezocerrahi yöntemiyle mandibular ramus blok grefti elde edilmesi Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi (/)(Yayın No:2756666)

7. DENİZCİ SENEM,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ARIK ALİ MERT,ÇANKAL DİLEK AYNUR,YILDIRIM BENAY,DEMİR CEM (2007). Nasopalatin Kanal Kistleri 4 Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, (/)(Yayın No:2756517)

8. BOZKAYA SÜLEYMAN,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,YAMALIK MUSTAFA KEMAL,BARIŞ EMRE,SENGÜVEN BURCU (2004). Nonsendromik Bilateral Mandibuler Dentigeröz Kist Olgu Sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi (/)(Yayın No:2756387)

9. ATAÇ MUSTAFA SANCAR,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,GÜNGÖR MEHMET NADİR (2004). Travma sonrası yer değiştiren anterior sublingual tabanın preprotetik cerrahisi Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Kongresi. (/)(Yayın No:2756421)

 

Other Publications

1. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,AKAR VOLKAN,AL SHAİBANİ WAEL,YÜCEL ZİVER ERGÜN (2012). Miyofasial ağrı disfonksiyon sendromunu taklit eden havalı silah yaralanması vakası. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 18(3), 365-369. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2754546)

2. DENİZCİ SENEM,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2011). Piezoelektrik Cerrahi Yöntemiyle Elde Edilen Otojen Kemik Grefti İle Anterior Mandibula Rekonstrüksiyonu Bir Olgu Sunumu. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 5(3), 929-933. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2754820)

3. DURMUŞLAR MUSTAFA CENK,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2009). Posterior Mandibular Bölgede Piezoelektrikcerrahi Yöntemi Kullanılarak Split Kret Tekniği Uygulanması ve İmplant Yerleştirilmesi Bir Olgu Bildirimi. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 3(2), 385-389. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2754751)

4. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2008). Oral Cerrahide Koagülasyon Tetkikleri Neden ve Ne Zaman. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Blimler Dergisi, 2(2), 104-108. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2754697)

5. DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2007). Piezoelektrik cerrahinin temelleri Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide kullanımı. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 1(4), 26-36. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2754655)

 

Technical Note, Case Presentation, Research note, etc.

1. Vaka Takdimi, DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,AKAR VOLKAN,AL SHAİBANİ WAEL,YÜCEL ZİVER ERGÜN (2012). Miyofasial ağrı disfonksiyon sendromunu taklit eden havalı silah yaralanması vakası. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 18(3), 365-369. (Yayın No: 2754546)

2. Vaka Takdimi, DENİZCİ SENEM,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2011). Piezoelektrik Cerrahi Yöntemiyle Elde Edilen Otojen Kemik Grefti İle Anterior Mandibula Rekonstrüksiyonu Bir Olgu Sunumu. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 5(3), 929-933. (Yayın No: 2754820)

3. Vaka Takdimi, DURMUŞLAR MUSTAFA CENK,DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2009). Posterior Mandibular Bölgede Piezoelektrikcerrahi Yöntemi Kullanılarak Split Kret Tekniği Uygulanması ve İmplant Yerleştirilmesi Bir Olgu Bildirimi. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 3(2), 385-389. (Yayın No: 2754751)

4. Derleme Makale, DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2008). Oral Cerrahide Koagülasyon Tetkikleri Neden ve Ne Zaman. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Blimler Dergisi, 2(2), 104-108. (Yayın No: 2754697)

5. Derleme Makale, DEĞERLİYURT MEHMET KAĞAN,ŞİMŞEK MEHMET BARIŞ (2007). Piezoelektrik cerrahinin temelleri Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide kullanımı. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 1(4), 26-36. (Yayın No: 2754655)

  • Certificate of Visiting Professor, Participating as a visiting lecturer as an observer in routine clinical and operating room activities in order to increase the experience in all areas of Oral and Maxillofacial Surgery, Virginia Commonwealth University School of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Certificate, 01.08.2008 -29.09. 2008 (International)
  • Certificate of Clinical Program, Active participation in routine clinical and operating room operations to increase experience in orthognathic surgery, temporomandibular joint surgery, autogenous bone grafts and dental implant surgery, Kanazawa School of Medicine Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Certificate, 01.04.2007 -01.10. 2007 (International)
  • AO Foundation 2018
  • International Team for Implantology 2013
  • Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 2003
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY