Thank you for recommending us

Our Physician

Not added yet.

Lisans / Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2013
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ordu Üniversitesi 2018

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI/SCI Expanded/ESCl kapsamndaki) yayımlanan makaleler:

1. Buyuk SK, Karaman A, Yasa Y. Association between frontal sinus morphology and craniofacial parameters: A forensic view. J Forensic Leg Med. 2017  Citation Index —Expanded).

2. Buyuk SK, Simsek H, Karaman A. The relationship between frontal sinus morphology and skeletal maturation. Folia Morphol (Warsz). 2018 Jan 3. doi: 10.5603/FM.a2017,0118. (Published online: 3 Jan 2018) - (Science Citation Index —Expanded).

3. Buyuk SK, Genc E, Simsek H, Karaman A. Analysis of facial soft tissue values and cranial skeletal widths in different body mass index percentile adolescent subjects. CRANIO@, DOI: 10.1080/08869634.2017.1420440 (Published online: 10 Jan 2018)- (Science Citation Index  Expanded).

4. Karaman Yasa Y, Buyuk SK, Simsek H/ Genc E. Investigation of Self-Reported OralBehaviour Habits in Posterior Cross-Bite Orthodontic Subjects. International Dental Journal 2017; 67 (Supple 1): 2—67.- (Science Citation Index —Expanded).

5. Karaman A, Buyuk SK, Yasa Y, Genc E. Association between sella turcica morphology and obesity in adolescents. Journal of Dentistry  doi: 10.14693/jdi.v25i1.111713 —(Emerging Sources Citation Index)

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yawmlanan makaleler:

1.Buyuk SK , Karaman A, Simsek H. Farkll Sagittal iskeletsel iliskiye Sahip Pediatrik Ortodontik Bireylerde Frontal Sinüs Boyutlanntn incelenmesi. J Dent Fac Atatürk  doi: 10.17567/dfd. 285576. CelJluslararasl Bilimsel Toplantllarda Sunulan ve Bildiri Kitaplannda Basilan Bildiriler

1. Karaman A Yasa Y, Buyuk SK, Simsek H, Genc E. Investigation of Self-Reported OralBehaviour Habits in Posterior Cross-Bite Orthodontic Subjects. 2017 FDI Annual World Dental Congres. 29 August-Ol September 2017. Madrid, Spain (Sözlü Sunum). 

2. Buyuk SK, Karaman A Simsek H. The frontal sinus dimension in different saglttal skeletal relationship of pediatric orthodontic subjects. 22nd BASS Congress. 04-07 May 2017, Thessaloniki, Greece (Sözlü Sunum).

3. Buyuk SK, Simsek H, Karaman A. The Relationship between Frontal Sinus Morphology and Skeletal Maturation. 39th Asia Pacific Dental Congress (APDC 2017). 22-25 May 2017, Macau (Sözlü Sunum).

4. Buyuk SK Karaman A Yasa Y. Frontal Sinus Morphology in Antero-Posterıor Cephalometric Radiographs of Turkish Orthodcntıc Subjects: A Forensic Glance. 93rd Congress of the European Orthodontic Society. 05-10 June 2017. Montreux, Switzerland. (Poster Sunum).

5. Buyuk SIÇ Yasa Y, Karaman Benkli YA. Östaki Tüpü Parametrelerinin Farklı Sagittal İskeletsel İlişkiye Sahip Adölesan Ortodontik Bireylerde Sefalometrik Değerlendirilmesi. XV.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi,Antalya,2016.(Poster Sunum).

6. Karaman A, Kazancı F, Alkan Ö. Orthodontic Eruption of a Transposed Impacted Tooth, XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir,2015 (Poster Sunum).

 

  • 101 Eon Aligner Certification Course XIV. Uluslararası Türk Ortcdonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir,2015
  • Orthero Şeffaf Aparey Kursu. CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 12 Nisan 2017
  • Lingual Orthodontic Treatment Workshop.93rd Congress of the European Orthodontic Society„ 05-10 June 2017. Montreux, Switzerland.
  • Sınıf III maloklüzyonlarda tedavi seçeneklerimiz, İstanbul,2017 Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ
  • Dental Fotografçılık Kursuz Ordu, Aralık, 2017, Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu.
  • Greatist [Sam Artikülatör Ve Facebow Sistemleri İle Pratik Yapma (Workshop), CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 11 Nisan 2017. Eğitmen: Diş Tekn. Taylan Sarı, Mediferrn.
  • Türk Ortodonti Derneği
  • Avrupa Ortodonti Derneği
  • Amerikan Ortodonti Derneği
  • Dünya Ortodonti Federasyonu
Online Transactions
ONLINE APPOINTMENT WHATSAPP LET US CALL YOU SEND X-RAY