preloader
Cavit Nevruzaoğlu

Öğr. Görevlisi Cavit NEVRUZOĞLU

Uzmanlık Alanı
Anestezi Uzmanı

Doğum Tarihi
00.00.1965

Bildiği Diller
İngilizce / Farsça

Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985-1992
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. 1995-2000

Türk Tabipler birliği

Henüz eklenmemiş.

Preoperatif Medikasyon
Günübirlik Cerrahide Anestezi Uygulaması
Pediyatrik ve Rejional Anestezi

Henüz eklenmemiş.