preloader

Hasta Hak ve Sorumlulukları

Hasta Hakları

Hizmetlerden eşitlik içinde yararlanma hakkı:
Merkezimize başvuran her birey “koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti” alma hakkı ırk, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı yapılmaksızın en üst düzeyde hizmet alma hakkına sahiptir.

Personel seçme ve değiştirme hakkı:
Merkezimiz, doktoru seçme ve değiştirme ya da başka bir doktorun önerisini alma ile tedavinin herhangi bir aşamasında (tıbben sakınca şartı ile) sağlık kurumunu değiştirme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme hakkı:
Hastamız genel sağlık durumu, uygulanacak tıbbi işlemler, bunların faydaları ve olabilecek riskleri hakkında doktorundan yazılı veya sözlü bilgi talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca tıbbi bakım aldığınız kişileri tanıma tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü isteme hakkına sahiptir.

Gizliliğe saygı hakkı:
Hastamız, ailesine ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili bilginin verilmemesini sağlık kurumundan talep etme hakkına sahiptir.

Rıza ve izin hakkı:
Hastamız tıbbi müdahaleler konusunda yeterli bilgiyi doktorundan aldıktan sonra hastanın rızası çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkına sahiptir. Reşit olmayan, akli psikiyatrik bozukluğu olan, şuuru kapalı hastaların onayı yasal temsilcilerden alınır.

Güvenli ortamda hizmet hakkı:
Hastamız, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkına sahiptir.

Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı:
Hastamız, merkezimizin imkânları ölçüsünde dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Saygınlık görme hakkı:
Hastamız ve yakınlarının saygılı, itinalı ve ihtimam gösterilecek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı:
Merkezimizin belirlediği kurallar çerçevesinde, hastalarımızın ziyaretçi kabul etme ve doktorunun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Müracaat ve şikâyet hakkı:
Hastamızın haklarını ihlal halinde, merkezimizde bulunan Hasta Hakları Ofisi’ ne başvurabilir ya da mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet ve dava hakkını kullanabilir.

Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme:
Hastamız şikâyetlerini, geçirdiği hastalıkları, uygulanan tedavileri ve kullandığı ilaçları ve genel sağlık durumu ile ilgili bilgileri doğru ve tam olarak doktoruna bildirmesini beklemekteyiz.

Önerilere Uyma:
Hastamız doktoru tarafından önerilen tedavi planına uymasını beklemekteyiz.

Tetkik ve Tedavi Giderleri:
Hastamız, merkezimize başvuru aşamasında, sağlık giderlerini ne şekilde ödeyeceğini bildirmelidir. Tedavi için gereken miktarı merkezimizin belirlediği süre içerisinde ödemelidir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:
Hastamız, merkezimizin belirlediği kural ve esaslara uymalıdır. Merkezimiz tarafından yapılan uyarıları dinlememesi halinde; diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olunması durumunda, başka bir sağlık kuruluşuna nakli öngörülebilir.

Saygı Gösterme:
Hastamız diğer hastalar ile merkezimiz personelinin haklarına saygı göstermelidir.

Bulaşıcı Hastalık Hali:
Bulaşıcı hastalık şüphesi olan veya teşhisi konan hastamız, doktorunun izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz Talep:
Hastamız, doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planınca bulunmayan bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Hasta Ziyaretçisi:
Hastalarımız ziyaretçilerini, merkezimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Ödeme Sorumluluğu:
Hastamızın, merkezimizin demirbaş ve sarf malzemelerini kusurlu kullanımı veya kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda hastadan bu zararı telafi etmesi istenir.