preloader

Kalite Çalışmaları

Kalite Çalışmaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın;

2011 yılından bu yana yürüttüğü kaliteli sağlık hizmetlerini SGK Anlaşmalı ilk diş hastanesi unvanını kazanmıştır. Mart 2018’ de ADEE üyeliğini bünyesine katmıştır. Kurulduğu andan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları (ADSH) kapsamında yapılan değerlendirmeler ile kalite süreçlerini ön planda tutarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

Hilal KÖMÜRCÜ
Kalite Koordinatörü

Kurullar

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da sunulan hizmetlerin çağdaş ve bilimsel düzeyde yürütülmesi, tıbbi ve idari hizmetlerde, etik ve deontolojik kuralların yanı sıra işletim sisteminin etkinliği, verimliliği, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması ve sürdürülmesi için kurullarımız düzenli aralıklarla toplanıp, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktadır.

Eğitim Kurulu
Enfeksiyon Kontrol Kurulu
Hasta Güvenliği Kurulu
Hekim Yetkilendirme ve Kredilendirme Kurulu
İcra Kurulu
İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu
Radyasyon Güvenliği Kurulu
Tesis Güvenliği Kurulu
Tıbbi Etik Kurulu
Tıbbi Kayıtlar Kurulu

Hasta Güvenliği Uygulamaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da hasta güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinde karşılaşılabilecek istenmeyen olayları önlemek amacıyla Dentaydın ve çalışanları tarafından alınan önlemleri ifade etmektedir. Süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak için; altyapı çalışmaları, tesis turları, iyileştirmeler ve eğitimlerle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır.

Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir;

Hastaların doğru kimliklendirilmesi
Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
İlaç güvenliğinin sağlanması
Radyasyon güvenliğinin sağlanması
Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
Hasta mahremiyetinin sağlanması
Hastaların güvenli transferi
Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
Bilgi güvenliğinin sağlanması
Enfeksiyonların önlenmesi

Çalışan Güvenliği Uygulamaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da Çalışan Hakları ve Güvenliği komitesi bulunmaktadır. Komite aşağıda belirtilen standartlar üzerinden çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaları takip etmek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi

Organizasyon Şeması