preloader

Halitosis Ölçümü ve Tedavisi

Ağız kokusu (Halitosis) nedir?

İsminden de anlaşılacağı üzere halitosis yani bilinen adı ile ağız kokusu ağızdan veya burundan gelen, kişiyi ve çevrisini rahatsız edici seviyede olan çirkin kokudur.

Ağız kokusu çeşitleri nedir?

Ağız kokusu genel olarak patolojik ve fizyolojik olmak üzere ikiye ayrılır.

Fizyolojik ağız kokusu

Bu tip ağız koksunun nedenleri bazı gıdaların midedeki sindirim işlemi veya iyi temizlenmiş ağız boşluğu, düzgün olmayan diş hekimliği restorasyonları, çürük dişler, diş eti problemleri, sigara tüketimi gibi nedenlerdir. Sistematik olmadığından dolayı geçicidir ve diş fırçalam ile birlikte solüsyonlarla kontrol altına alınabilir. Durumun önlenmesi adına dil sırtını fırçalamak ve sürekli olmamak kaydıyla çinko içeriği olan ağız gargaralı kullanmak, sakız çiğnemek iyi bir çözümdür.

Patolojik ağız kokusu

Bu türde ağız kokusuna sahip olan kişiler kötü kokunun farkında değillerdir veya tolere edip katlanmaktadır. Ağız kokusunun %80-90’ı ağız içi sebeplerden olmakla beraber birçok ağız dışı sebepten de kaynak alabilir. Ağız içinden kaynaklanan ağız kokusu sebeplerine bir örnek vermek gerekirse, dişeti hastalıkları, dil tabakası, yemek artıkları, ağız içi yaralar, kirli takma dişler, tükürük miktarındaki azalma bunlardan birkaçıdır. Tükürük bezinin fonksiyonlarındaki bozukluklar da ağız kokusuna neden olabildiği gibi, antidepresan, antipsikotik ve narkotik ilaçları da tükürük azlığına neden olabilmektedir. Patolojik ağız kokusu olan kişiler kötü kokunun ya farkında değildirler, ya tolere etmektedirler veya kabullenmişlerdir. Patolojik halitozislerin %80-90’i ağız, %10-20’si ağız dışı kaynaklıdır. Bu durum üçe ayrılır:

•Tip 1: Bu tipteki hastalarımız ağız kokusu problemini kendileri fark eder ve %24 civarı hastaneye müracaat ederler.

•Tip 2: Bu tipteki hastalarımızın ağız kokusu problemini yakınlarındaki insanlar farkeder ve hastalarımızın %50 civarı hekimlere müracaat eder.

•Tip 3: Bu tipteki hastalarımız ise yakın çevreden veya kendisi fark etmez fakat şüphe veya tahminde bulunur. Bu hastalarımızın ise büyük bir kısmı diş hekimine müracaat eder.

Halitosis ölçümü nedir?

Halitosis ölçümü halitometre denilen halitosis ölçüm cihazı ile gerçekleştirilir. Ağız kokusunun planlanmasında ve tedavi sonrasında başarı sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Hastanemizde de halitosis ölçüm cihazı ile kişiye özel ölçümler yapılarak ağız kokusu probleminin önüne geçilmektedir.

Halitosis ile hangi bölüm ilgilenir?

Halitosis tedavisini genellikle diş hekimliği ana bilim dallarından olan periodontoloji alanında uzman hekimler gerçekleştirir.

Sorularınızı yanıtlamak için sizleri bekliyoruz

Sizi Arayalım