preloader
Ece Çalışkan

Dr. Öğr. Üyesi Ece ÇALIŞKAN

Uzmanlık Alanı
Endodonti

Doğum Tarihi
20.06.1984

Bildiği Diller
İngilizce

Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2007
Doktora Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti İstanbul Üniversitesi 2012
Yrd.Doç.Dr. Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti İstanbul Aydın Üniversitesi 2012

Türk Endodonti Derneği
Europen Socİety of Endodontology (ESE)

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Henüz eklenmemiş.

SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

7.1.1. Ersev H, Yilmaz B, Pehlivanoğlu E, Ozcan-Çalişkan E, Erişen FR. Resistance to vertical root fracture of endodontically treated teeth with MetaSEAL. J Endod. 2012 May;38(5):653-6.

7.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER  

7.2.1. Cakan E.F, Dikmen B, Batu Z, Elçin M, Caliskan E, Short- term Clinical Efficacy of Two Topical Treatment for Dentine Sensitivity, IADR/CED Congress, Antalya Turkey, October 2015

7.2.2. Gunal S., Caliskan E., Batu Z. Effect of Desensitizers on Microtensile Bond Strength of Bonding Agents, IADR/PER Congress, Croatia, Dubrovnik, September 2014

7.2.3. Ozcan-Çalişkan E., Erisen R. Intraosseous evalution and effect on macrophage migration inhibitory factor expression of mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide,     16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Lisbon, September 11-14, 2013

7.2.4. Dağlaroğlu R., Erdin H.H., Ozcan-Çalişkan E., Erisen R. In vitro radicular temperatures produced by three different warm gutta percha techniques, 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Lisbon, September 11-14, 2013

7.2.5. Erdin H.H., Dağlaroğlu R., Ozcan-Çalişkan E., Erisen R. Rubberdam Clamp Ingestion During Root Canal Treatment: a case report, 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Lisbon,  September 11-14, 2013

7.2.6. Caliskan E., Ozdas D. Effects of Rotary Instruments on Treatment of Young Permanent Tooth, FDI 101. Dünya Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, 28-31 Ağustos 2013

7.2.7. Handan Ersev, B Yılmaz, R Erisen, E Ozcan, E Pehlivanoglu, Effect of different single-cone obturation techniques on vertical root fracture resistance. Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul University,Istanbul,Turkey. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Rome, September 14-17, 2011

7.2.8. Emes Y, Kaya S, Ozcan E, Aybar B, Köseoğlu B.G., Endodontik tedavi sirasında sodyum hipoklorit solüsyonunun periapikal dokuya taşması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi,  Antalya, 29 Ekim-02 Kasım 2008

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

7.3.1. Çalişkan E., Erdin H.H., Dağlaroğlu R., Erisen R Rubberdam Clamp Ingestion During Root Canal Treatment: a case report, Aydın Dental, Journal of  the Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry, 2015 Ekim, sayı: 1, ISSN 2149-5572, sayfa 31

7.3.2. Gokyay S., Çalişkan E., Endodontic Systems Working with Reciprocal Movements for Instrumentation of Root Canals, Aydın Dental, Journal of  the Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry, 2015 Ekim, sayı: 1, ISSN 2149-5572, sayfa 49

7.3.3. Karaduman B. Koyuncuoğlu C. Atalay S., Caliskan E., Tezci N., Meric S, A Multidisciplinary Approach To Localized Gingival Recession: a case report , Aydın Dental, Journal of  the Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry, 2015 Ekim, sayı: 1, ISSN 21495572, sayfa 35

7.3.4. Emes Y, Kaya S, Ozcan E, Aybar B, Köseoğlu B.G., Sodyum Hipokloritin Periapikal Dokulara Taşması, Türk Dişhekimliği Dergisi, 2009 Şubat, Cilt 16, Sayı 75, Sayfa 87.

7.3.5. Tuna B, Ozcan E, Akıncı T, Çocukluk Döneminde Uygulanan Radyoterapinin Dişsel Dokular Üzerine Olan Etkisi, Akademik Dental, , 2007 Ekim-Aralık, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa 6.

7.4. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER 

7.4.1. Uzuner Tas Y., Buyukbayram I, Caliskan E., Colakoğlu G., Bilateral Taurodontism: a case report, Türk Endodonti Derneği 6. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Mart 2015

7.4.2. Karaduman B. Koyuncuoğlu C. Atalay S., Caliskan E., Tezci N., Meric S. Trombositten Zengin Fibrin, Diş Eti Seviyelemesi ve Zirkonyum Protezler ile Lokalize Diş  Eti Çekilmesine Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği Kongresi, İstanbul, Mayıs 2014

7.4.3. Ozcan E., Aybar B., Erisen R., AH 26 Taşkınlığına Bağlı Pigmentasyon ve Parestezi Olgusu: vaka sunumu. Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya, Nisan 2009

7.4.4. Ozcan E., Pehlivanoğlu E., Erisen R.,Kök Kanalı Tedavisinde Profilaktik NSAİ Kullanımının Flare-up ve Anestezi Etkinliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi: vaka sunumu. Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya, Nisan 2009

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

7.5.1. Ozcan E., içinde, Erişen R.,editör, Endodontics: Principles and Practice, kitap çevirisi, Endodonti: Temel İlkeler ve Uygulamalar, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, Böl:16, pp:287298.

7.5.2. Ozcan E., içinde, Erişen R.,editör, Endodontics: Principles and Practice, kitap çevirisi, Endodonti: Temel İlkeler ve Uygulamalar, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, Böl:20, 2011, pp:357376.

DİĞER YAYINLAR
ULUSLARARASI ATIFLAR 

7.7.1. Ersev H, Yilmaz B, Pehlivanoğlu E, Ozcan-Çalişkan E, Erişen FR. Resistance to vertical root fracture of endodontically treated teeth with MetaSEAL. J Endod.2012 May;38(5):653-6.

7.7.1.1. Cicek, Ersan; Aslan, M. Ali; Akkocan, Oguzhan. Comparison of the Resistance of Teeth Instrumented with Different Nickel-Titanium Systems to Vertical Root Fracture: An In Vitro Study, J Endod. 2015, Volume: 41   Issue: 10   Pages: 1682-1685

7.7.1.2. Adanir, Necdet; Kaya, Buglem Ureyen; Kececi, Ayse Diljin. Fracture Resistance of Roots Restored with Four Different Fiber-Reinforced Composite Posts.  Med. Prin. and Prac. ,2015.  Volume: 24   Issue: 6   Pages: 538-543

7.7.1.3. Sun, Yan; Li, Yu-hong; Fan, Ming-wen. Push-out bond strength of self-adhesive methacrylate resin-based sealers to root dentin. Journal of  Huazhong University of  Science and Technology Med. Science  2014.  Volume: 34  Issue: 1 Pages: 108-113

7.7.1.4. Topcuoglu, Huseyin Sinan; Tuncay, Oznur; Karatas, Ertugrul. In Vitro Fracture Resistance of Roots Obturated with Epoxy Resin-based, Mineral Trioxide Aggregate-based, and Bioceramic Root Canal Sealers. J Endod. 2013, Volume: 39 Issue: 12 Pages: 16301633

7.7.1.5. Sagsen, Burak; Zortuk, Mustafa; Ertas, Huseyin. In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled with a Bonded Filling Material or Different Types of Posts. J Endod. 2013. Volume: 39   Issue: 11   Pages: 1435-1437