preloader
Mahir Murat Aydın

Prof. Dr. Mahir Murat AYDIN

Uzmanlık Alanı
Protetik Diş Tedavisi

Doğum Tarihi
1955

Bildiği Diller
İngilizce

Doktora Protetik Diş Tedavisi A.B.D. İstanbul Üniversitesi 1979-1985
Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 1973-1978

Henüz eklenmemiş.

İleri Cerrahi kursu, Jena, Nisan 2014
Ulusalararası Imagına Dental Kongresi, Monaco, Şubat 2014
Bego Bremer Goldschlagerei Gmbh l nin düzenlemiş olduğu kursa katılım, Bremen, Haziran 2012
34.UlusIararası Dental Fuarı, Köln, Mart 2011
T DB 18.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Mayıs 2011
ITI World Symposium , Geneva, Nisan 2010
CEREC in Lab Training for Users, İstanbul, Mayıs 2010
33.İnternationaI Dental Show-IDS, Köln, Mart 2009
TDB 15.UlusIararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Temmuz 2008
Türk Prostodonti ve Implantoloji Derneği [Ağız Hastalıkları Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2008
T DB 15.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Temmuz 2008
Cerrahi Kursu, Basel, Aralık 2007
Dental Laser Kursu, Dusseldorf, Ağustos 2006
ITI Türk Kongresi, İstanbul, Mayıs 2006
Astra Tech İmplant Kursu, Gotenborg Sweden, Şubat 2005
IDS International Dental Show, Köln, Nisan 2005
The ITI World Symposium, Munich, Haziran 2005
T DB 3.UIusIararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Ocak 1996
Türk Periodontoloji Derneği 25.BilimseI Kongresi, Antalya, Ocak 1995
IVOCLAR Stratos 200,UTS Transferbow Workshop, , Mart 1995
IVOCLAR İPS Classic V Advanced Workshop, , Nisan 1995
T DB 2.UlusIararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Ocak 1994
European Prosthodontic Association 18.Conference, İstanbul, Mart 1994
ITI SYMPOSIUM Bonefit, , Ocak 1993
ITI Bonefit İmplant Surgery and Prosthetics Course, Basel, Nisan 1993
Stomatoloji Derneği 3.BiIimsel Kongresi, Antalya, Ocak 1992
KARL-FRANZENS UNİVERSTAT Surgicaı Endodontics, Graz, Mart 1992
i.ü.E.F. Kütüphanecilik Bölümü Bilgisayar Kursu, İstanbul, Nisan 1991 PİD LINKOW-BLADE İMPLANTLARI KURSU, Bad Sackingen, Nisan 1989
PİD Uluslararası 7 Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 1989 Stomatoloji Derneği 1.BilimseI Kongresi, Antalya, Şubat 1988
A.Û.D.H.F. Bilimsel Kongresi, Ankara, Ocak 1988
PİD Uluslararası 6.BilimseI Kongresi, İstanbul, Ocak 1987
M.Ü.D.H.F.ISLAMİC COUNTRIES DENTAL CONGRESS, İstanbul, ocak 1986 PİD Uluslararası 5.BilimseI Kongresi, İstanbul, Ocak 1985
M.Ü.D.H.F.ISLAMİC COUNTRIES DENTAL CONGRESS, İstanbul, ocak 1985
PİD LINKOW-BLADE İMPLANTLARI KURSU, İstanbul, Nisan 1985
PİD İĞNE İMPLANTLAR KURSU, İstanbul, Nisan 1985
İMPLANT KURSU, İstanbul, Nisan 1985
PİD Biodent NBK 1000,Biodent Universal, İstanbul, Mayıs 1984
DSD THE DORIC METALLO-CERAMIC SYSTEM, İstanbul, Mayıs 1984
PİD Uluslararası 4.BiIimseI Kongresi, İstanbul, Ocak 1984
Türk Periodontoloji Derneği 14.BiIimsel Kongresi, Bodrum, Şubat 1983
DE TREY K+B PLUS, İstanbul, ocak 1982
DE TREY Biodent K+B Plus Kurs, İstanbul, Ocak 1982
VİTA ZAHNFABRIK VİTA VMK-COURSE, İstanbul, Mart 1982
MAJOR K+B CRISTAL MAJOR, İstanbul, Mart 1982
IVOCLAR SR-ISOSIT-PE STUDIO, İstanbul, Nisan 1982
IVOCLAR KÜRSE FÜR KERAMIK, İstanbul, şubat 1982
PİD Uluslararası 3.BiIimseI Kongresi, Silifke, Ocak 1982
Türk Periodontoloji Derneği 13.Bilimsel Kongresi, İstanbul, Mart 1982
IVOCLAR SR-ISISIT-PE, İstanbul, ocak 1982
PİD Uluslararası 2.BiIimsel Kongresi, , Ocak 1981 kURON KÖPRÜ PROTEZLERİNDE izosiT, İstanbul, ocak 1980
Hacettepe Universitesi 1.DişhekimIiği Kongresi, Ankara, Ocak 1980

Henüz eklenmemiş.

SCI,SSCI,AHCI INDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYLMLANAN MAKALELER
Gultekin P, Gultekin BA, Aydin M, Yalcin S. Cement selection for implant-supported crowns fabricated with different luting space settings. J Prosthodont. 2013 Feb;22(2):112-9.
Akgüngör G, Aydin M, Sen D, Issever H. Aydin M.M. Clinical efficacy of the Vector system in excess cement removal during fixed prosthodontic treatment. Quintessence Int. 2008
Akgungor G, Sen D, Aydin M. Influence of different surface treatments on the short-term bond strength and durability between a zirconia post and a composite resin core material. J Prosthet Dent. 2008
Aydin M, LS. Ozyegin, Oktar FN., Erkmen EZ, Anzabi 0., Gross KA. Plasma sprayed zirconiahydroxyapatite composite coatings. Key Engineering Materials 2006 Volumes 309-311, pp.aı-634.
Aydin M, Yilmaz A, Kâtiboğlu B, Tunç EP. ITI implants and Dolder bars in the treatment of large traumatic defect of mandible: a clinical report. Dent Traumatol. 2004 Dec;20(6):348-52.
Aydın M, Sınmazışık G, Gülmez T. Microstructural characterization and bond strength of the interface area between dental core and body porcelains. Key Engineering Materials 2004 voı.264-268, pp.2063-2066.

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Aydin M.M., “İmplantüstü Metal-Seramik Restorasyonlarda Siman Tutuculuğu”, Oral
İmplantoloji Dergisi, cilt. 11, ss.18-22, 2010
Aydin M.M., “Laminate veneer restorasyonlarda adeziv simantasyon. ‘l , Dişhekimliği Dergisi, cilt.80, ss.22-26, 2008
Aydin M.M., “Cerec 3D CAD/CAM sistemi ile laminate veneer yapım tekniği.” , Dişhekimliği Dergisi, cilt.80, ss.44-47, 2008
Aydin M.M., “Porselen laminate veneer restorasyonlar.”, Dişhekimliği Dergisi, cilt.80, ss.10-
11, 2008
Aydin M.M., “İki farklı restoratif materyalin ısı iletkenliğinin araştırılmasında sonlu eleman analizi ve in vitro test yönteminin karşılaştırılması.” , Dişhekimliğinde Klinik, cilt. 21, ss.74-78,
2007
Aydin M.M., “Interaction of metal alloys used in crown and bridge prosthesis with Co-60 ray therapy beams. ‘l , Balkan Journal of Stomatology, vol.8, pp.225-231, 2004
Aydin M.M., “Estetik amaçlı porselen çalışmalarında kurallar ve olası hatalar. ,
Dişhekimliğinde Klinik, Türk Dişhekimleri Birliği Bilimsel Yayın Organı, 1996
Aydin M.M., “Kuron köprü protezlerinin simantasyonlarında kullanılan daimi siman materyallerinin reaksiyon ısıları üzerine araştırmalar.”, Dişhekimliği Dergisi, cilt. 21, ss.175-
178, 1996
Aydin M.M., “Dişhekimliğinde implant rehberleri”, İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30,
1996
Aydin M.M., “Aşırı rezorbe kretlerin bulunduğu bölgelere yapılan sabit protezlerde dişeti porseleni kullanımını da içeren protetik çözüm. ‘l , Gazi Universitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1996
Aydin M.M., ‘Porselen inleylerin yapıştırılmasında kullanılan polimer esaslı simanların çekme kuvvetlerine karşı dirençleri üzerine araştırmalar”, Dişhekimliğinde Klinik. Türk Dişhekimleri Birliği Bilimsel Yayın Organı. , 1996
Aydin M.M., “Sabit protezlerde simantasyon ‘l , Dişhekimliğinde Klinik. Türk Dişhekimleri Birliği Bilimsel Yayın Organı, 1996
Aydin M.M., “Protetik tedavide dezenfeksiyon”, Dişhekimliği Dergisi, cilt. 21, ss.182-185, 1996 Aydin M.M., “Kompozit inleylerin yapıştırılmasında kullanılan polimer esaslı simanlarm çekme kuvvetlerine karşı dirençleri”, Dişhekimliği Dergisi, cilt.20, ss.111-116, 1996
Aydin M.M., “Full porselen reçine bağlantılı köprü protezi uygulaması: iki olgu bildirimi”
Dişhekimliğinde Klinik. Türk Dişhekimleri Birliği Bilimsel Yayın Organı, 1996
Aydin M.M., ‘ l implantlarda ve implantüstü protezlerde komplikasyonlar”, Dişhekimliğinde
Klinik, cilt.ı, ss.19-25, 1995
Aydin M.M., “Ön bölge tek diş eksikliğinde implant uygulamaları”, Gazi Universitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt. 12, 1995
Aydin M.M., “Tam rezorbe olabilen yönlendirilmiş doku regenerasyonu membranlarının titaniumosseointegre implantlar ile kullanılması”, Medikal Magazin Dişhekimliği Özel Sayısı, cilt.86, ss.45-46, 1993
Aydin M.M., “Osseointegre implantların çevresinde oluşan kemik yoğunluğunun biomekanik yönden incelenmesi”, Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.135-140, 1992
Aydin M.M., “Ağızda hazırlanan geçici kuronlarda kullanılan değişik materyallerin reaksiyon ısıları üzerine araştırmalar.” , G.Ü.DişhekimIiği Fakültesi Dergisi, cilt. 1, ss.153-167, 1990 Aydin M.M., “Diş Dekortikasyonundan sonra koleden net bir ölçü almak için kullanılan metotlar üzerine araştırmalar. ‘I , Dişhekimliğinde Klinik, cilt.2, ss.62-64, 1989
Aydin M.M., “T.M.E sorunlarında okluzyon öğesinin rolü ve estetik çözümler(TME VE Estetk sorunlu bir pseudoprognati olgusu)”, İstanbul Universitesi Dişhekimliği Dergisi, cilt.23, ss.8591, 1989
Aydin M.M., “Kuron Köprü Protezlerinde Estetiğin Sağlanmasında İllüzyon”, ORAL, cilt.6, ss.75-80, 1989
Aydin M.M., “Sabit Protezlerde Estetik (2.Bölüm) ‘I , ORAL, cilt.5, ss.27-30, 1989
Aydin M.M., “T.M.E sorunlarında okluzyon öğesinin rolü ve estetik çözümler(TME VE Estetk sorunlu bir pseudoprognati olgusu)”, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, vol.23, pp.8591, 1989
Aydin M.M., “T.M.E sorunlarında okluzyon öğesinin rolü ve estetik çözümler(TME VE Estetk sorunlu bir pseudoprognati olgusu)” , İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, vol.23, pp.8591, 1989
Aydin M.M., “Sabit Protezlerde ORAL, cilt.5, ss.32-33, 1988
Aydin M.M., “Renk Almanın Dişhekimliğindeki Önemi”, ORAL, cilt.2, ss.36-39, 1985
Aydin M.M., “Yanlış Planlanan Bir Sabit Protez Konstrüksiyonundan Meydana Gelen Bir
Ameloblastoma Başlangıcı”, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, cilt. 18, ss.2-8, 1984
Aydin M.M., “Kuron Köprü Protezlerinde Estetiğin Sağlanmasında İllüzyon” İstanbul
Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.61-73, 1982
Aydin M.M., “Total Ve Parsiyel Protezlerde Kullanılan Aşındırılmış Porselen Dişlerin Glazürü l ‘ İstanbul Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.10-22, 1982

KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Aydin M.M., “Diş Hekimliği Manipülasyonu ve Protez Laboratuvarlarında Kullanılan Araçlar” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, 1996

YAPTIĞI TEZLER
Doktora, “Kuron Köprü Restorasyon yüzeylerinin Dişeti ve Periodonsiyuma Etkileri Uzerine
Araştırmalar”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Mayıs, 1985.

YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N. Kızıltaş, Farklı yapı ve açıya sahip kişisel implant abutmentlarının kırılma dayanımlarının karşılaştırılması.” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2017.
Doktora, A. Kartal, “Farklı yapım yöntemleri ile hazırlanan Co-Cr metal altyapıların dental porselen ile bağlanma dayanımlarının in-vitro olarak incelenmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,
2014.
Doktora, M.Dinç, “Farklı boyun geometrileri ve yerleştirme açılarına sahip implantların çigneme yükleri karşısında alt çene kemiğinde oluşturduğu gerilmelerin incelenmesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Doktora, H.Gökpur, “Farklı zirkonyum oksit altyapılar üzerine farklı teknikler ile uygulanan üstyapı porseleninin renk ve şeffaflık üzerine etkilerinin incelenmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Doktora, P. Türkoğlu, “Alt çene uygulanan implantların lineer ve dogrusal olmayan yerleşimlerinin sonlu elemanlar gerilme analizi yöntemi ile incelenmesi.” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 2006.
Doktora, K.Cenan, “Uzun ve kavisli sabit restorasyonlarda stres dağılımının incelenmesi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , şubat, 2005.
Doktora, O.Anzabi, ‘Plazma püskürtme ile hidroksilapatit-zirkonya kompozit kaplanmış titanyum implantlar.” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 2003.
Doktora, E.Pak(Tunç), “Titanyumun,kıymetsiz ve yarı kıymetli Dişhekimliği alaşımları ile elektrokimyasal etkileşim üzerine araştırmalar.” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 2000.
Doktora, G.Akgüngör, “Kuron köprü protezlerinde kullanılan metal alaşımlarının radyasyon ışınlarıyla karşılıklı etkileşimleri üzerine araştırmalar.” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 1999.
Doktora, A. Yılmaz, ‘1 0.5 mm’ den 0.3 mm ve 0.2 mm metal kalınlıgına indirilen metal seramik kuronlanda kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımlarının baskı gerilim dirençlerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 1999.
Doktora, G.Sınmazışık, “Metal alaşımlarının örtülü lehim yöntemi ile birleştirilmesinde kullanılandegisik revetmanların lehim hassasiyetine etkileri üzerine araştırmalar”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , ocak, 1998.