preloader

Doç. Dr. Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU

Uzmanlık Alanı
Periodontoloji

Doğum Tarihi
00.00.0000

Bildiği Diller
İngilizce

Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1999-2004
Doktora Diş Hekimliği Fakültesi – Periodontoloji İstanbul Üniversitesi 2004-2010

European Association for Osseointegration Üyeliği 2014-2018
The International Association for Dental Research (IADR) Üyeliği 2009-2011
European Federation of Peridontology (EFP) Üyeliği 2006
Türk Periodontoloji Derneği (TPD) Üyeliği 2004

Henüz eklenmemiş.

Serbest Dişeti Grefti
Flep Operasyonu
Detertraj
Küretaj
İmplant Tedavisi
İleri Düzey Diş Eti Tedavisi
Gingivoplasti
Greft Ogmentasyonu
Kron Boyu Uzatma

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.KIRMIZI NERİMAN İPEK,AYDIN MEHTAP,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,Aksoy Mesil,Kadı Esma,Alkan Ali,AKICI AHMET (2017).  Diş Hekimliği Fakültelerinde ve Diğer Ağız Diş Sağlığı Kurumlarında Antibakteriyel Reçetelenme Durumlarının Araştırılması.  Nobel Medicus, 13(3), 4147. (Yayın No: 4090356)

2.PAMUK FERDA,LÜTFİOĞLU MÜGE,Aydoğdu Ahmet,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,ÇİFCİBAŞI EMİNE,BADUR OSMAN SELİM (2017).  The effect of low-level laser therapy as an adjunct to nonsurgical periodontal treatment on gingival crevicular fluid levels of transforming growth factor-beta 1, tissue plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor 1 in smoking and non-smoki. Journal of Periodontal Research, 52(5), 872-882., Doi: 10.1111/jre.12457 (Yayın No: 4111394)

3.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,AYDIN MEHTAP,KIRMIZI NERİMAN İPEK,AYDIN VOLKAN,AKSOY MESİL,İŞLİ FATMA,AKICI AHMET (2017).  Rational use of medicine in dentistry: do dentists prescribe antibiotics in appropriate indications?.  European Journal of Clinical Pharmacology, 73(8), 1027-1032., Doi: 10.1007/s00228-017-2258-7 (Yayın No: 3525111)

4.PAMUK FERDA,BO CETINKAYA,KELES GC,BALLI U,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,ÇİNTAN SERDAR,KANTARCI A (2016).  Ankaferd blood stopper enhances healing after osseous grafting in patients with intrabony periodontal defects.  Journal of Periodontal Research, 51(4), 540-547., Doi: 10.1111/jre.12334 (Yayın No: 4171450)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

5.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ (2015).  Evaluation of Local and Systemic Levels of Interleukin 17 Interleukin 23  and Myeloperoxidase in Response to Periodontal Therapy in Patients with Generalized Aggressive Periodontitis.  Inflammation, 38(5), 1959-1968., Doi: 10.1007/s10753015-0176-3 (Yayın No: 2119274)

6.ÇİFCİBAŞI EMİNE,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,BAŞER ÜLKÜ,Kaşalı Kamber,ÇİNTAN SERDAR (2014).  Comparison of manual toothbrushes with different bristle designs in terms of cleaning efficacy and potential role on gingival recession.  European Journal of Dentistry, 8(3), 395, Doi: 10.4103/1305-7456.137655 (Yayın No: 2250122)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS)BASILAN BİLDİRİLER

1.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,AKSAKALLI SERTAÇ (2018).  Üniversite Öğrencilerinin Ağız Bakım Alışkanlıkları ve Diş Hekimliğine Bakış Açıları.  TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4365499)

2.TUNALI MUSTAFA,ERCAN ESRA,Uzun B Cansu,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KASNAK GÖKHAN,ÖZDEMİR HAKAN,ÖNCÜ ELİF,FIRATLI HALİL ERHAN (2017).  Web Coronally Advanced Flapfor Management of Multiple Gingival Recession Defects: A Nevw Surgical Technique. Scandinavian Society of Periodontology 2017 Meeting (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3697238)

3.ERCAN ESRA,TUNALI MUSTAFA,ÖZDEMİR HAKAN,KASNAK GÖKHAN,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KAYIPMAZ SAADETTİN,FIRATLI HALİL ERHAN (2017).  LATERAL SCREW TECHNIQUE: T-PRF AS A SOLE GRAFT MATERIAL FOR MAXILLARY SINUS AUGMENTATION WITHOUT IMPLANT PLACEMENT:  A CASE SERIES.  Scandinavian Socirty of Periodontology 2017 Meeting (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3572176)

4.TUNALI MUSTAFA,ERCAN ESRA,UZUN BİLGE CANSU,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KASNAK GÖKHAN,ÖZDEMİR HAKAN,ÖNCÜ ELİF,FIRATLI HALİL ERHAN (2017).  Web Coronally Advanced Flap for Management of Multiple Gingival Recession Defects: A New Surgical Technique. Scandinavian Society of Periodontology 2017 Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3572172)

5.ERCAN ESRA,TUNALI MUSTAFA,ÖZDEMİR HAKAN,KASNAK GÖKHAN,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KAYIPMAZ SAADETTİN,FIRATLI HALİL ERHAN (2017).  Lateral screw technique: T-PRF as a sole graft material for maxillary sinus augmentation without implant placement: A case series. Scandinavian Society of Periodontology 2017 Meeting (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3697235)

6.AKICI AHMET,KIRMIZI NERİMAN İPEK,Akıcı Narin,AYDIN MEHTAP,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,Isli Fatma,Aksoy Mesil (2017).  Investigation of Antibiotic-Contained Prescriptions Written By Dentists for Children.  4th World Congress on Controversies in Pediatrics (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4091802)

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR

1.Türkiye’de Diş Hekimlerinin Yazdığı Reçetelerde Antibakteriyel Kullanımının Araştırılması (2017)., AKICI AHMET,Aksoy Mesil,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,AYDIN MEHTAP,KIRMIZI NERİMAN İPEK,İsli Fatma,Kadi Esma,  T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum, Editör:Akıcı  A ve Gürsöz H., Basım sayısı:1, ISBN:978-975-590-654-6, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4095466)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KAZAK MAĞRUR,ÇİFCİBAŞI EMİNE,PAMUK FERDA (2017).  ORAL HYGIENE HABITS AND ORAL HEALTH STATUS OF FEMALE ADOLESCENTS UNDER STATE PROTECTION: A PILOT STUDY.  Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 51(1), 1-7., Doi: 10.17096/jiufd.65898 (Kontrol No: 4171435)

2.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,KIRMIZI NERİMAN İPEK,Ceylan İlayda,AKICI AHMET (2017).  Diş Hekimliği Kliniklerine Başvuru Öncesinde Hastaların İlaç Kullanımı İle İlgili Tutumlarının Araştırılması.  Marmara Pharmaceutical Journal, 21(24530), 165-176., Doi: 10.12991/marupj.259894 (Kontrol No: 3525085)

3.Emine ÇİFCİBAŞI, Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU, Mustafa AMUCKA, Serdar ÇİNTAN (2013). KLORHEKSİDİN İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN ANTİ PLAK AJAN İÇERMEYEN BİR DİŞ MACUNU İLEKARŞILAŞTIRILMASI  16 GÜNLÜK KLİNİK ÇALIŞMA.  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 3(47), 41-49. (Kontrol No: 473497)

DİĞER YAYINLAR

1.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ (2015).  Implant Supported Full Mouth Restoration in a Young Patient With Generalized Aggressive Periodontitis.  Journal of Oral Implantology, 41(2), 209-213., Doi: 10.1563/AAID-JOI-D-12-00226 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2119682)

2.KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ (2014).  Full Mouth Rehabilitation of a Patient With Ectodermal Dysplasia With Dental Implants.  Journal of Oral Implantology, 40(6), 714-721., Doi: 10.1563/AAID-JOI-D-12-00072 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3.BAL MEHMET VEHBİ,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,SAYGUN NURİYE IŞIL (2014).  Immune Thrombocytopenic Purpura Presenting as Unprovoked Gingival Hemorrhage: a Case Report.  The Open Dentistry Journal, 8(1), 164-167., Doi: 10.2174/1874210601408010164 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4157580)

TEKNİK NOT, VAKA TAKDİMİ, ARAŞTIRMA NOTU VB.

1.Vaka Takdimi, KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ (2015).  Implant Supported Full Mouth Restoration in a Young Patient With Generalized Aggressive Periodontitis.  Journal of Oral Implantology, 41(2), 209-213., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1563/AAID-JOI-D-12-00226 (Yayın No: 2119682)

2.Vaka Takdimi, KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ (2014).  Full Mouth Rehabilitation of a Patient With Ectodermal Dysplasia With Dental Implants.  Journal of Oral Implantology, 40(6), 714-721., Doi: 10.1563/AAID-JOI-D-12-00072 (Yayın No: 2249721)

3.Vaka Takdimi, BAL MEHMET VEHBİ,KOYUNCUOĞLU CENKER ZEKİ,SAYGUN NURİYE IŞIL (2014). Immune Thrombocytopenic Purpura Presenting as Unprovoked Gingival Hemorrhage: a Case Report.  The Open Dentistry Journal, 8(1), 164-167., Doi: 10.2174/1874210601408010164 (Yayın No: 4157580)