preloader

Dr. Öğr. Üyesi Esra SOMTÜRK

Uzmanlık Alanı
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doğum Tarihi
29.07.1967

Bildiği Diller
İngilizce

Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1989
1. Doktora Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi İstanbul Üniversitesi 1996
2. Doktora Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İstanbul Üniversitesi 2011

Henüz eklenmemiş.

Henüz eklenmemiş.

Henüz eklenmemiş.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİDE YAYINLANAN MAKALELER

A1. Dulger O., M. Koray, S. Soley, M. Yaltirik, W.P. Williams, E. Somturk ve H. Issever, “Evaluating Anxiety and Pain in Patients Receiving a Local Anaesthetic Injection: Traditional Syringe versus a Computer-Controlled Local Anaesthetic Delivery System,” Balk J  Stom 11,100-104 (2007).

A2. KAZAK MAĞRUR,ÇOLAKOĞLU GİZEM,ELÇİN MEHMET ALİ,SOMTÜRK ESRA,GÜNAL ŞÖLEN (2017). EXAMINATION OF PARAMOLAR TUBERCLES IN TURKISH POPULATION USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY. INT J MORPHOL, 35(4), 1416-1421. (Yayın No: 4137815)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1. O.Dülger, B.Yaltırık, E.Somtürk, “Approximal Carious Lesions Incidence and Aetiologic Factors in Maxillary Anterior Teeth in Adults”, 26th Annual Meeting of the CADR,March 6-9,2418,San Diego,California,USA,2002.

B2.Koray, M., B. Tümerdem, E. Somtürk, O. Çizmeci ve H. Tanyeri, “Squamous cell Carcinoma: A case report”, 10th International Congress of Turk Oral and Maxilofacial Surgeons, 5-9 Haziran,145, Antalya- Türkiye, 2002.

B3. Koray, M., G. Ak, M. Yaltırık, Y. Ünlüçerçi, E. Somtürk, H. İşsever ve H. Tanyeri, “The Effects of Bioactive Glass Used as Bone Graft Material in Serum Levels of Calcium, Phosphorus, Alkaline Phosphatase and Osteocalcin”, 11th International Congress of Turk Oral and Maxilofacial Surgeons, 4-8 Haziran,114, Antalya- Türkiye, 2003.

B4. Somtürk E.,M. Koray, M.Yaltırık, N.E.Öğünç, H.İşsever ve H.Tanyeri,”The Effects of State or Trait Anxiety Levels on Bruxism”, Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 13th International Scientific Congress, 29 Mayıs-2 Haziran,155, Antalya- Türkiye, 2005.

B5. B.Aybar, M.Yaltırık, T.Sülün, E.Somtürk, S.Öztürk, “Papillon-Lefevre Syndrome: A Review of the Literature and Report of Three Cases in One Family With Tooth Supported Overdentures Before Implant Theraphy”, Oral and Maxillofacial Surgery 17th International Conference , 29 August-2 September, 285, Vienna-Austria 2005.

B6. Koray, M., E. Somtürk, İ. Sakarya, N. Cura ve H. Tanyeri, “Cleido-Canial Dysplasia: A Case Report,” 12th Congress of the, BASS, 12-14 Nisan, 141, İstanbul, Türkiye, 2007.

B7. Koray M, Somtürk E ve Tanyeri H, “Used of Ankaferd Blood Stopper After Surgical Excision of Peripheral Giant Cell Granuloma: A Case Report” 15th International Congress of Turkish Assocaiation of Oral and Maxilofacial Surgeons, 29 Ekim- 2 Kasım,158, Antalya- Türkiye, 2008

B8. Koray M, Özer N, Somtürk E ve Tanyeri H, “Management of a Large Odontogenic Keratocyst in the Mandible Using Imaging Cone Beam Computed Tomography: A Case Report” 3rd International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 22-26 Nisan, Antalya- Türkiye, 2009.

B9. Somtürk E., M. Koray, İ. Özcan ve H. Tanyeri, “Nasal Tooth: A Case Report” 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Kongresi, 26-30 Haziran, Antalya, Türkiye, 2010

B10. Koray, M., D., Ofluoğlu, N.Altın, E. Somtürk ve H., Tanyeri:Low-level laser therapy in the treatment of recurrent aphthous stomatitis. 10th Biennial Conference of EAOM Incorporating the World Workshop on Oral Medicine, 21-25 Eylül, Londra, İngiltere, 2010

B11. Koray, M., E. Somtürk, D., Ofluoğlu, Özcan İ, ve H., Tanyeri Low-Level Laser Therapy in Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws – A Case Report. 10th Biennial Conference of EAOM Incorporating the World Workshop on Oral Medicine, 21-25 Eylül, Londra, İngiltere, 2010

B12. Özgül M,  Koray M, Somtürk E, Özcan İ, Tanyeri H: Cementoblastoma: A case report. 2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference, 25-29 Mayıs, Antalya, 2011

B13. Koray M, Somtürk E, Alkan B, Özcan İ, Tanyeri H: The evaluatıon of oral candıdıasıs ın patıents wıth serum ıron defıcıency. 2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference, 25-29 Mayıs, Antalya, 2011

B14. Koray M, Somtürk E, Özcan İ, Tanyeri H:The Effect of Low-Level laser Therapy in patients with nevre impairment following the treatment of bisphosphonate- A case report. Turkish-FEPS Phiysiology congress, 3-7 Eylül, İstanbul, 2011

B15. Somtürk E, Özcan İ: The Effect of State and Trade Anxiety Levels and Pain on Temporomandibular Joint Dysfunction and Myofascial Pain Syndrom. 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration,430,13-15 October,Athens-Greece,2011.

B16. A Palancioglu, SI Kirli, E Somturk, M Koray, M Yaltırık: Extensive mandibular cystic ameloblastoma: a case report 11st biennial congress of EAOM 13-15 Eylül. Atina 2012

B17. B Erol, G Çolakoğlu, E Somtürk, T Aytuğar, FN Aksakallı, MA Elçin: An Uncomman Benign Tumour of Skin: Pilomatrixoma (Calcıfying Epithelioma of Malherbe) (A case report). AÇBİD2014 8th International Congress, 28 Mayıs-1 Haziran 2014-Antalya.

B18. E Somtürk, G Çolakoğlu, MA Elçin: Temporomandibular Disorders and Generalized Joint Hypermobility. AÇBİD 2014 8th International Congress, 28 May-1 June 2014-Antalya.

B19. G Çolakoğlu, MA Elçin, MK Parlar, E Somtürk: Course of Oral Lichen Planus: A Case Report. Oral Diseases, Vol (20-2), Sep.2014

B20. E Somtürk, G Çolakoğlu, MA Elçin: Role of Anxiety and Depression Presence of Oral Lichen Planus. Oral Diseases, Vol (20-2), Sep.2014

B21. E Somtürk, G Çolakoğlu: Relationship Between Occlusal Conditions in the Etiology of Temporomandibular Dysfunction. Association of Oral and Maxillofacial Radiology first İnternational congress, 17-19 April 2015- İzmir.

B22.     G Çolakoğlu, E Somtürk, MA Elçin, MK Parlar: Simple Bone Cyst of Mandıble: A Case Report. Association of Oral and Maxillofacial Radiology first İnternational congress, 17-19 April 2015- İzmir.

B23. E Somtürk : Use of Radiomorphometric Indices Measured on Digital Panoromic Radiograps in Early Diagnosis Osteoporosis. FDI 2015 Annual World Dental Congress, 22-25 Eylül 2015 Bangkok-Thailand.

B24. Mağrur Kazak, Gizem Çolakoğlu, Mehmet Ali Elçin, Esra Somtürk, Şölen Günal: Examination of Paramolar Tubercles in Turkish Population Using Cone-Beam Computed Tomography, FDI 2015 Annual World Dental Congress, 22-25 Eylül 2015 Bangkok-Thailand.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

C1. H.Keskin, N.Uygun, E.Somtürk, E.Derviş, A.Karakullukçu, D.İyigün,”Kazanılmış Defektli Maksillofasiyal Hastalarda Tedavi Obtürasyonu”, İ.Ü. Diş Hek.Fak. Derg.,26(4),191-200(1992).

C2. H.Keskin, E.Derviş, N.Uygun, E.Somtürk, A.Karakullukçu, D.İyigün,”Mandibular Rezeksiyon Geçirmiş Hastalarda Protetik Tedavi”, .Ü. Diş Hek.Fak. Derg.,27(4),312-314(1993).

C3. H.Keskin, E.Derviş, N.Uygun, E.Somtürk, A.Karakullukçu, D.İyigün,”Mandibular Rezeksiyon Geçirmiş Hastaların Protetik Tedavisinin Dört Olgu Nedeni ile İncelenmesi”, İ.Ü. Diş Hek.Fak. Derg.,28(2),125-128(1994).

C4. H.Keskin, E.Somtürk, A.Karakullukçu, D.İyigün, E.Derviş, N.Uygun,”Süperpozisyon Apareyleri”, İ.Ü. Diş Hek.Fak. Derg.,28(4),265-267(1994).

C5. Koray, M., B. Tümerdem, E. Somtürk, O. Çizmeci ve H. Tanyeri, “Squamöz Hücreli Karsinom: Olgu Bildirisi”, Türk Oral  Maksillofas. Cer. Derg. ,6,87-90 (2002).

C6. Koray, M., G. Ak, M. Yaltırık, Y. Ünlüçerçi, E. Somtürk, H. İşsever ve H. Tanyeri, ”Biyoaktif Cam Kemik Greftinin Serum Kalsiyum, Fosfor, Alkalen Fosfataz ve Osteokalsin Düzeylerine Etkisi”, Akademik Dent. Dişhek. Der. ,19,31-37 (2003).

C7: Somtürk E., M. Koray, M.C. Baklaya, M. Yaltırık, N.E. Öğünç, H. İşsever ve H. Tanyeri, “Nokturnal Bruksizmi Olan hastalarda Durumluk ve Sürekli anksiyete Düzeyleri,” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 16(1):44-50, (2010).

C8: Özgül M, Koray M., Somtürk E, Özcan İ. ve H. Tanyeri: Sementoblastoma: Olgu Sunumu Türk Dişhekimliği Derg, 81:54-56 (2011)

C9: Esra SOMTÜRK, Meltem KORAY, Mehmet YALTIRIK, Nazan EMİL ÖĞÜNÇ, Halim İŞSEVER, Mehmet Cudi BALKAYA, Hakkı TANYERİ, Nokturnal Bruksizmi Olan Hastalarda Durumluk ve Sürekli Anksiyete Düzeyleri, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2010;16(1):44-50

C10: TME Hastalıklarında Klinik Bulgular ve Ayırıcı Tanı”. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Sayısı)-Nisan 2015

BİLİMSEL ATIFLAR

D1.Sakallıoğlu, U. Ve Ü. Yavuz, “İnterproksimal Kemikiçi Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Biyoaktif Cam İçerikli Alloplastların Etkinliğinin İncelenmesi” Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 30(1) 17-24 (2006).

Atıf alan makale (C2): Koray, M., G. Ak, M. Yaltırık, Y. Ünlüçerçi, E. Somtürk, H. İşsever ve H. Tanyeri, ”Biyoaktif Cam Kemik Greftinin Serum Kalsiyum, Fosfor, Alkalen Fosfataz ve Osteokalsin Düzeylerine Etkisi”, Akademik Dent. Dişhek. Der. ,19,31-37 (2003).