preloader

Prof. Dr. Sabri Hasan MERİÇ

Uzmanlık Alanı
Periodontoloji

Doğum Tarihi
24.01.1950

Bildiği Diller
İngilizce / Almanca

Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973
Doktora Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1976
Doçentlik Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1981
Profesörlük Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1988

Türk Periodontoloji Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
İstanbul Diş hekimleri Odası
Dünya Diş hekimliği Birliği Üyesi
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Hakemi

Henüz eklenmedi.

Serbest Dişeti Grefti
Flep Operasyonu
Detertraj
Küretaj
İmplant Tedavisi
İleri Düzey Diş Eti Tedavisi
Gingivoplasti
Greft Ogmentasyonu
Kron Boyu Uzatma 

SCI KAPSAMINDA YER ALAN MAKALELER

1. Firatli, E., Ünal, T., Toker, N., Sandalli, P., Meriç, H.: The antioxidative effects of various chemotherapeutic agents. Recent Advances in Periodontology. 2: 313-316. 1991.

2. Firatli, S., Firatli, E., Ülgen, M., Sandalli, P., Meriç, H., Uğur, T.: The combined periodontal orthodontic treatment of secondary malocclusions due to periodontal disease. Recent Advances in Periodontology. 2: 339-341. 1991.

3. Adalet, I., Firatli, E., Cantez, S., Sandalli, P., Meriç, H., Görpe, A.: Diagnosis of periodontal disease activity by scintigraphy. Recent Advances in Periodontology. 2: 367-370. 1991.

4. Ünal, T., Firatli, E., Sivas, A., Meriç, H., Öz, H.: Fructosamine as a possible monitoring parameter in non insulin dependent diabetes mellitus.Journal of Periodontology. 64: 161-164. 1993.

5. Demirel, K., Haşim, G., Meriç, H., Sevük, Ç.: Damping caracteristics of teeth with periodontol breadown:corrolation of mobility meter values with bone and attachment loss. J. Periodontologi. 68: 166, 1997.

SCI KAPSAMI DIŞINDA KALAN MAKALELER

1. Meriç, H.: Çeşitli gingivoplasti tekniklerinin karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul, 1976.

2. Meriç, H.: Sürmüş ve yarı sürmüş üçüncü büyük azı dişlerinin periodontal hastalıklardaki yerinin araştırılması. Doçentlik tezi, 1981.

3. Meriç, H.: Mutlu, S.: İlkokul çağı çocuklarda ağız-diş sağlığı eğitimi. Periodontoloji Dergisi, 8: 1, 75, 1983.

4. Meriç, H.: İntraligamental Anestezi. Medica, 3: 9, Kasım – Aralık 1984.

5. Demirel, K., Meriç, H.: Periodontal başlangıç tedavisinde ortaya çıkabilecek sorunlar. Zeitschrift der Türkischen Zahnarzte, 1: 17, 1988.

6. Firatli, E., Efeoğlu, A., Tüzüner, N., Uras, S., Meriç, H.: Generalized prepubertal periodontitis.Zeitschrift der Türkischen Zahnarzte, 2:15-18. 1989.

7. Firatli, E., Ünal, T., Salmayenli, N., Meriç, H.: Erken dönemde görülen periodontitislerde humoral immunite. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 17:41-44. 1990

8. Demirel K., Efeoğlu, A., Meriç, H.: Periodontal considerations in a patient with Aplastic Anemia. Periodontal Case Reports, 13: 1, 13, 1991.

9. Firatli, E., Meriç, H.: Periodontal hastalıklarda Polyklonal B lenfosit aktivasyonu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 25:64-68. 1991.

10. Firatli, S., Firatli, E., Meriç, H.: Ortodontik çapraşıklığın periodontal dokuların sağlığı üzerine etkileri. Türk Ortodonti Dergisi, 4: 27-32. 1991.

11. Meriç, H.: Periodontal operasyonların temel ilkeleri. Türk Dişhekimleri Dergisi 1, 3, 1992.

12. Fıratlı, E., Meriç, H.: Hızlı ilerleyen periodontitis’te virulans faktörleri. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği dergisi 19: 3, 483, 1992.

13. Firatli, E., Meriç, H.: Diabetes mellitusa bağlı iltihabi periodontal hastalıklar. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 26:171-177. 1992.

14. Firatli, E., Meriç, H.: Juvenile periodontitisin tedavisinde doksisiklinin klinik etkileri. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1993; 27: 28-35.

15. Cebeci, İ., Tuncer, Ö., Demirel, K., Meriç, H.: Tetrasiklinlerin antienzimatik özelliklerinin periodontal tedavideki yeri. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 29: 3, 191, 1995.

16. Demirel, K., Dişçi, R., Meriç, H.: Periodontol yıkım görülmeyen bölgelerde gingival indeks ve sondalamada kanama değerlerinin ilişkisi. İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 30: 12 – 16, 1996.

17. Demirel, K., Yalçın F., Polat, E., Onan, U., Meric, H., Atlaş, K.: Release kinetics of 25%tetracycline hydrocloride-loaded ethylene vinyl acetate fibers. Perio. Clin. Invest. 6 – 10, 1999.

18. Okutan, S., Urgancıoğlu, A., Mete, Z., Demirel, K., Meriç, H., Tuncer, Ö.: Rothmund-Thomson Sendromu. Dişhekimliğinde Klinik, 6 – 9, 2001.

19. Atasu, M., Kuru, B., Yilmaz, S., Firatli, E., Meriç, H.: Dermathoglypic findings of periodontal diseases. Int.J.Anthrop. 20 (1): 63-75. 2005.

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLERİ

1. Meriç, H.: Basit periodontitis olgularında “İnsadol” un etkilerinin klinik olarak incelenmesi. (Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. Bodrum, 1983).

2. Fıratlı, E., Demirel, K., Meriç, H.: Tetrasiklinlerin periodontolojideki yeri. (Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. Bodrum, 1986).

3. Firatli, E., Demirel, K., Meric, H.: The use of tetracyclines in periodontology.17th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1986.

4. Demirel, K., Efeoğlu, A., Meriç, H.: Aplastik anemili hastalara periodontal açıdan yaklaşım. (Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1987).

5. Meriç, H., Fıratlı, E., Demirel, K.: Periodontal tedavi gören hastalarda sülfametoksazol ile tetrasiklin fosfat’ın klinik etkilerinin değerlendirilmesi. (Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1987).

6. Firatli, E., Demirel, K., Meric, H.: Comparison of clinical effects of trimetoprium sulphametaxasazole and tetracycline phosphate adjunctive to periodontal treatment. 18th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1987.

7. Firatli, E., Demirel, K., Meric, H., Tuzuner, N., Uras, S., Yilmaz, A.: Plasma cell gingivitis. 18th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1987

8. Firatli, E., Efeoglu, A., Tuzuner, N., Uras, S., Meric, H.: Prepubertal permodontitis. 18th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1987.

9. Firatli, E., Efeoglu, A., Tuzuner, N., Uras, S., Meric, H.: Analysis of gingival lymphocyte populations in plasma cell gingivitis.5th International Meeting of the Dental Faculty of Marmara University, (Oral presentation). 1987.

10. Fıratlı, E., Merıc, H., Demırel, K.: Bacterial adhesion. 19th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1988.

11. Demirel, K., Firatli, E., Meric, H.: Periodontal disease activity and suceptibility to periodontal disease. 5th International Meeting of the Dental Faculty of Istanbul University, 1988.

12. Meric, H., Firatli, E., Demirel, K.: Tooth sensitivity and the effects of Stronsium chloride. 20th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation). 1989.

13. Fıratlı, E., Merıc, H.: Polyclonal B lymphocyte activation.7th Meeting of Turkish Society of Pedodontics, (Oral presentation). 1990.

14. Firatli, E., Isik, G., Karaer, F., Gurler, N., Onan, U., Buget, E, Meric, H.: The clinical and microbiological effects of doxcycline in the treatment of juvenile and adult periodontitis. 7th Meeting of Turkish Society of Pedodontics, (Oral presentation). 1990.

15. Firatli, E., Unal, T., Toker, N., Sandalli, P., Meric, H.: Antioxidative activities of different cheotherapeutic agents. The 4th Meeting of International Academy of Periodontology, (Oral presentation in English with abstract in the proceedings). 1990.

16. Firatli, S., Firatli, E., Ulgen, M., Sandalli, P., Ugur, T., Meric, H.: Combined periodontal orthodontic treatment of secondary malocclusions due to periodontal diseases. The 4th Meeting of International Academy of Periodontology, (Oral presentation in English with abstract in the proceedings). 1990.

17. Adalet, I., Firatli, E., Cantez, S., Sandalli, P., Meric, H., Görpe, A.: The determination of periodontal disease activity by nuclear medicine methods. The 4th Meeting of International Academy of Periodontology, (Oral presentation in English with abstract in the proceedings). 1990.

18. Firatli, E., Firatli, S., Ulgen, M., Ugur, T., Meric, H.: The effects of the orthodontic treatment ofadults with advanced periodontal disease.2nd Meeting of the Turkish Orthodontic Society, (Oral presentation,with abstracts in Turkish and English). 1990.

19. Tanyeri, H., Firatli, E., Sönmez, G., Guc, U., Meric, H., Carin, M.: The distribution of HLA antigens in patients with oral Lichen Planus. 24th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation,with abstracts in Turkish and English). 1994.

20. Atasu, M., Kuru, B., Yilmaz, S., Firatli, E., Meric, H.: Dermathoglypic findings in periodontitis. 24th Meeting of Turkish Society of Periodontology, (Oral presentation,with abstracts in Turkish and English). 1994.

BASILMIŞ KİTAPLARI

1. “Diş ve Ağız Sağlığı” Dr. Dt. Hasan MERİÇ, Prof. Dr. Peker SANDALLI, Erler Matbaası-İstanbul-1980

2. Meriç, H., Yek, E., Polat, H.: “Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler” İlköğretim Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Programı, 2007.