preloader

Prof. Dr. Sait Mete ÜÇOK

Uzmanlık Alanı
Restoratif Diş Tedavisi

Doğum Tarihi
24.11.1950

Bildiği Diller
İngilizce

Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Aydın Üniversitesi 1973
Doktora Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1978
Doç. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982
Prof. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1988

Henüz eklenmemiş.

Henüz eklenmemiş.

Diş Beyazlatma
Lamine Veneer
Estetik Dolgu
Adeziv Köprü

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Üçok, M. : Fusion involving on both maxillary central incisors. Oral Surg. oral Med. oral Path. 58, 2:238-239, 1984

Üçok, M. : Biological evaluation of glass ionomer cements. International Endodontic Journal 19: 285-297, 1986

Demirci, M. , Üçok, M. , Kiiçükkel”, N., Soydan, N. : Pulp reaction to a tri-cure resin-modified glass inomer. Oral Surg., Oral Med., Oral Pathol., Oral Radiol., Endod. 85,6•. 712-719, 1998.

Demirci, M. , Üçok, M. : Clinical evaluation of a polyacid-modified resin composite in class Ill cavities: One year results, Operative Dentistry 26,2: 115120,2001

Demirci, M. , Ersev, He, Uçok, M. : Clinical evaluation of a polyacidmodified resin composite in Class III cavities: Three-year results, Operative Dentistıy

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Üçok, M. : Pulpodentinal bölgenin ultrastrüktürünün scanning elektron mikroskobunda incelenmesi. İstanbul Tıp Kurultayı, 25-30 Eylül 1977, 2. Balkan Elektron Mikroskopi Kongresi Bildiri Özetleri, s. 211, E-150, Sermet Matbaası İstanbul, 1977

Üçok, M. : Diş pulpasında görülen dentikellerin scanning elektron mikroskobunda incelenmesi. İstanbul 4. Uluslar arası Dişhekimliği Haftası ve Türk Diş Hekimliği 10. Milli Kongresi Bülteni, s.42, İstanbul, 4-11 Ekim 1980.

Sandallı, No, Üçok, M., Sandallı, T. : Raşitizmin diş sistemi ve çeneler üzerindeki zararlı etkileri. İlginç bir vaka bildirisi, İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10 Milli Kongresi, İstanbul, 4-11 Ekim 1980

Üçok, NI., Soydan, N. Erbengi, T. : Peroxisomes in endothelial celis of the human dental pulp containing pathological calcifications. İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı, 6. Elektronmikroskobi Kongresi Özetleri, s. 48, EM-58 İstanbul, 20-25 Eylül 1981

Üçok, M. , Büyükgökçesu, S. , Üçok, Z. : Etüde de la dissolution des ciments au vere ionomere dans I’ acide. XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Resumes II, 8.412-413, resume no.561 istanbul, 30 Aout-4 Septembre, 1984

Tarım, B. , Ulukapı, H. , Üçok, M. , Altınel, C. : Kompozit reçinelerin sitotoksisitelerinin incelenmesi. İn vitro çalışma. Restoratif Dişhekimliği Demeği, Uluslararası 2. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 24-27 Ekim 1994.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Bayır, Go , Batur, F. , Üçok, M. : Mesiodens, olgu takdimi. i.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 12, 1:1-10, 1978.

Üçok, M. : Galyum alaşımları ve bu alaşımların dişhekimliğinde dolgu maddesi olarak kullanılması. i. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 12,2:141-153, 1978

7.303 Üçok, M. : Pulpa soysuzlaşmaları. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 12, 3:235242, 1978

Üçok, M. Batur, F. : Diş pulpasında görülen dentikellerin çevresinde bulunan sinirlerin ultrastrüktürünün incelenmesi. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 14  2 : 124-130, 1980.

Üçok, M. Yücel, T. : Hava-Diş Ağrısı, Aerodontalji. Hava Kuvvetleri Derg. sayı 277: 48-50, Mart 1981.

Sandallı, N. , Üçok , M. Sandallı, T. : Raşitizmin diş sstemi ve çeneler üzerindeki zararlı etkileri. İlginç bir vaka bildirisi. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 15, 1:24-32, 1981.

Üçok , M. : Konservatif diş tedavisi sırasında yapılan hatalar ve ortaya çıkan komplikasyonlar. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 15, 4:349-356, 1981.

Üçok , M. : Sement. i. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 16, 1:74-78, 1982. 70309 Üçok , M. : Sement çürüğü. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 16,1: 79-82, 1982,

Üçok , M. , Yücel, T. , Üçok, Z. : Çeşitli yaş gruplarında çürük ve sonuçlarının incelenmesi. M. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1, 1:10-13, 1983.

Üçok , M. , Yücel, T.: Çeşitli dolgu maddelerinde başlangıç Ph değişimleri. i. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 17, 1-2:57-68, 1983.

Bayırlı, G. , Üçok, M. : Büyük azılar bölgesinde fazla dişler ve ektopi. İ.

Ü. Diş. Hek. Fak. Derg 17, 1-2:69-73, 1983.

Üçok, M. : Dolgu maddelerinin dentin ve pulpa dokularına etkilerinin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken esaslar. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 17, 3-4: 116-125, 1983.

Üçok, M. : Restore edici maddeler için pulpa ve dentin testleri. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 17, 3-4:116-125, 1983.

Üçok, M. , Gökbuget, A. , Çintan, S. : Periodontal tedavide kullanılan maddelerin biyolojik açından değerlendirilmesinde uygulanması gereken standart yöntemler. Peridontoloji Derg. 9 , Sayı 1:55-59, 1984

Üçok, M. , Yücel, T. , Üçok, Z. : Çeşitli yaş gruplarında çürük ve sonuçlarının dişlere göre dağılımı. M. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 1 , 2: 29-37,

Üçok, M. : Cam ionomer simanlarmın açığa çıkardığı silikat miktarının saptanması. M. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. ı, 4:70-76, 1986.

Üçok, M. : Abrazyonlar ve kafa şeklindeki defektler. Türk Diş Tabibleri Cemiyeti Bülteni, Sayı 5:16-22, 1985.

7.3019 Üçok, M. , Eraydın, G. : Estetik amaçlarla kullanılan dolgu maddelerinde opasite değişimleri. Türk Diş Tabibleri Cemiyeti Bülteni, Sayı 5:38-51, 1985.

Üçok, M. : Cam iyonomer simanlarmın basınca dayanıklılık özelliklerinin incelenmesi. M. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1: 28-32, 1985.

Üçok, M. , Seven, N. , Kırlıoğlu, Z. : Erzurum yöresinde ” Kıtlama  şeker kullanma alışkanlığı olan kişilerde çürük ve sonuçlarının incelenmesi. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 21, ı-2-3-4:58-71, 1987.

Üçok, M. : Cam iyonomer simanlarmın yüzey sertliklerinin incelenmesi.

i. Ü, Diş. Hek. Fak. Derg. 21, ı-2-3-4:77-85, 1987.

7.3.23 Üçok, M. , Aksoy, B. , Üçok, Z. : Kompozit dolgu maddelerinin sertleştirilmesinde kullanılan ışık cihazlarında ışık şiddeti değerlerinin ölçülmesi ve klinik açıdan değerlendirilmesi. M. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 3, 15:63-70, 1987.

7.3.24 Üçok, M. , Küçükay, S. , Tarım, B. , Karagöz, ı. : çeşitli yaş gruplarında yapılan endodontik tedavilerin dişlere göre dağılımı. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 32, 4: 21-32, 1988.

7.3.25 Tarım, B. , Ulukapı, H. , Üçok, M. , Altınel, C. : Kompozit reçinelerin sitotoksisitelerinin incelenmesi. İn vitro çalışma. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 30, l: 33-36, 1996.

7.3.26 Demirci, M. , Uçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin restoratif maddelere tutanması, H. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 23,3-4: 44-46, 1999.

7.3.27 Demirci, M. Üçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin polimerizasyon büzülmesi ve mikrosızıntısı. Atatürk Üniversitesi Diş. Hek Fak. Derg 10, 1:6063, 2000.

7.3.28 Demirci, M. , Üçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin direnç, yüzey sertliği, çözünürlük ve renk (opasite) özellikleri (derleme), On Dokuz Mayıs üniv. Diş. Hek. Fak. Derg. , 3:36-41, 2000.

7.3.29 Demirci, M. , Üçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin klinik kullanımları. Dişhekimliğinde Klinik Derg. 13,3 : 104-107, 2000.

7.3.30 Demirci, M. Uçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin fluörür salınımları, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak, Derg 10,2:61-65, 2000.

7.3.31 Demirci, M. 9 Uçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin diş dokularına tutunması, Cumhuriyet Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 3,1: 66-69,2000.

7.3.32 Demirci, M. , Üçok, M. : Hibrid iyonomer materyallerin genel özellikleri ve sertleşme mekanizması, Ege Üniv. Diş. Hek. Fak. Derg. 21:138-142, 2000.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

7.5.1 Üçok, M. , Erbengi, T. : Kök kanallarının mekanik olarak genişletilmesi sonunda kanal duvarlarının ultrastrüktürünün incelenmesi. Hacettepe

Üniversitesi, 1. Dişhekimliği Kongresi Bülteni,s. 27, Özel Not: 24 , Hacettepe  Ankara, 26-30 Nisan 1980.

7.5.2 Üçok, M. , Yücel, T. : Çeşitli dolgu maddelerinde başlangıç PH değişimleri. Türk Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, 3-8 Ekim 1981.

7.5.3 Üçok, M. , Gökbuget, A. , Çintan, S. : Periodontal tedavide kullanılan maddelerin biyolojik açıdan değerlendirilmesinde uygulanması gereken standart yöntemler, Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 19-26 Mayıs 1984.

7.5.4 Üçok, M. , Eraydın, G. : Estetik amaçlarla kullanılan dolgu maddelerinde opasite değişimleri. Türk Dişhekimleri Kongresi, İzmir, 3-8 Ekim 1981.

7.5.5 Üçok, M. , Seven, N. , Kırlıoğlu, Z. : Erzurum yöresinde ” kıtlama” şeker kullanma alışkanlığı olan kişilerde çürük ve sonuçlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, 1-4 Mayıs 1986.

7.5.6 Üçok, M. : Cam iyoner simanlarmın yüzey sertliklerinin incelenmesi. Prostodonti ve İmplantoloji Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 20-25 Mayıs 1984.

7.5.7 Üçok, M. Küçükay, S. , Tarım, B. Karagöz, I. : Çeşitli yaş y-uplarında yapılan endodontik tedavilerin dişlere göre dağılımı. İ. Ü. Diş. Hek. Fak. Prostodonti ve İmplantoloji Demeği VI. Milletlerarası Genel Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 23-28 Mayıs 1987.

7.5.8 Üçok, M. Aksoy, B. , Üçok, Z. : Kompozit dolgu maddelerinin sertleştirilmesinde kullanılan ışık cihazlarında ışık şiddeti değerlerinin ölçülmesi ve klinik açıdan değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Haftası, İstanbul, 19-26 Eylül 1987