preloader

Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZLER

Uzmanlık Alanı
Protetik Diş Tedavisi

Doğum Tarihi
00.00.0000

Bildiği Diller
İngilizce

Yardımı Doçent Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi İstanbul Aydın Üniversitesi 2016

FDI 2013, Digital Occlusion Analysis PhilosophyPhisiology and phisiopathology of Neuromuscular system Using JVA (Joint Vibration Analysis) and EMG (Electromyography) and evaluation of the dataRecording with T-Scan and evaluation of the data Occlusal correction Using T-Scan III will be approved byt the Tekscan company and participants will use their own laptops and occlusal plates prepared before for their own mouth ., Istanbul, Kurs, 28.08.2013 -28.08.2013 (Uluslararası)

Henüz eklenmemiş.

Henüz eklenmemiş.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

GÖZLER SERDAR,Giray Bilgin (2017).  NORMAL OKLÜZYONLU BİREYLERİN ÇİĞNEME HAREKETLERİNİN TEDAVİ SÜRECİNDEORTODONTİK ANOMALİLİ BİREYLERDE OLUŞAN ÇİĞNEME HAREKETLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI.  15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4124382)
1. GÖZLER SERDAR (2016).  Aggregating stimulus increases the activity in motoneurons causing spasm.  10th Biennial International Motoneuron meeting Istanbul (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4124358)
2. GÖZLER SERDAR (2009).  Computer registration and analysis of occlusion – end ofthe era of occlusion paper ?.  19th Central European Dental Exhibiton (CEDE 2009) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4125473)  3.

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER
TMJ Pathology, Bölüm adı:(Myofascial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS) Etiology, Diagnosis  Treatment) (2018)., GÖZLER SERDAR,  Intech Open Sciences, Editör:Emes Yusuf , Dergin Gühan , Aybar Buket, Basım sayısı:1, ISBN:978-953-51-5533-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4125357)   1.
TMJ Pathology, Bölüm adı:(JVA, Mastication Analysis and Computerized Occlusal Analysis in Diagnosis and Treatment of Temporomandibular Disorders) (2018)., GÖZLER SERDAR,  Intech Open Sciences, Editör:Emes Yusuf, Dergin Gühan, Aybar Buket, Basım sayısı:1, ISBN:978-953-51-5533-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4125379)   2.
Tam Protezler, Bölüm adı:(Stomatognatik Sistemin Nöromüsküler Fizyolojisi) (1998)., GÖZLER SERDAR,  Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği, Editör:Çalıkkocaoğlu Senih, Basım sayısı:5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4125825)   3.            D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :      GÖZLER SERDAR,Tuncer Necat,ÜNALAN FATMA,Yalçın Murat (1991).  Günün Değişik Saatlerinde Oklüzal Temas Yüzeylerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması..  İstanbul Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 25(2), 78-83. (Kontrol No: 4161972)  1.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

GÖZLER SERDAR (2008).  T-Scan Oklüzyon Analizi.  Seminer (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4161965)
GÖZLER SERDAR (2008).  T-Scan Oklüzyon Analizi.  Seminer (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4161964)
GÖZLER SERDAR (2012).  Artikülasyon Kağıdının Acizliği Dijital Oklüzyon Oklüzyondaki Devrim.  IDED-IZDO Ortak Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125906)
GÖZLER SERDAR (2011).  Bilgisayarda Oklüzyon Analizi.  Hacettepe Üniversitesi – Seminer (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125888)
GÖZLER SERDAR (2008).  Oklüzyon Analiz Temelleri ve T-Scan Oklüzyon Analiz Tekniği Uygulamaları.  Atatürk Üniversitesi – Seminer (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4125874)

DİĞER YAYINLAR

GÖZLER SERDAR (2018).  T-Scan Oklüzal Analiz Yöntemi Klinik Pratikte Oklüzal Uyumlama İçin Nasıl Kullanılır ?.  Dergi İstanbul Diş Hekimleri Odası(64), 64-67. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161963)  1.
Giray Bilgin,GÖZLER SERDAR (2017).  A Review of Chewing Movements of Young IndividualsAccording to the Gender During Orthodontic Treatment.  Journal of Dental Sciences Research and Therapy, 1(1), 1-9. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4125252)  2.
GÖZLER SERDAR (2017).  Kas Fasya Ağrı Sendromu MPDS.  Dergi Istanbul Diş Hekimleri Odası(170), 42-44. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161962)  3.
GÖZLER SERDAR,Akoğlu Vanlioğlu Burcin,EVREN BUKET,GÖZNELİ RİFAT,Yildiz Coskun,ÖZKAN YASEMİN (2012).  The effect of temporary hydrostatic splint on occlusion with computerized occlusal analysis system.  Indian Journal of Dental Research, 23(5), 617-622. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4125214)  4.
KÜRKLÜ DUYGU,YANIKOĞLU NURAN,GÖZLER SERDAR (2009).  Oklüzal Analiz Metodları ve T-Scan.  Atatürk Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 19(1), 55-60. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161968)  5.
GÖZLER SERDAR,Tüzer Erdem,Çalıkkocaoğlu Senih (1982).  Nöromüsküler Mekanizmanın Protetik Diş Hekimliğindeki Yeri.  İstanbul Üniversitesi Diş Hek Fak Dergisi, 16(1), 83-114. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4161973)