preloader

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre MEŞELİ

Uzmanlık Alanı
Periodontoloji

Doğum Tarihi
05.02.1987

Bildiği Diller
İngilizce

Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2004-2009
Doktora Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Marmara Üniversitesi 2009-2017

Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Periodontoloji Derneği
European Federation of Periodontology

Henüz eklenmemiş.

Henüz eklenmemiş.

A.ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE (SCI, AHI ve ACHI DERGILERDE) YAYIMLANAN MAKALELER

1. Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Effects of 810-nanometer diode laser as an adjunct to mechanical periodontal treatment on clinical periodontal parameters and gingival crevicular fluid volume of residual periodontal pockets. Niger J Clin Pract. 2017;20(4):427-432.

B. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE (SCI, SCI EXPANDED DIŞI) YAYIMLANAN MAKALELER

1. Meseli SE, Agralı OB, Peker O, Kuru L. Treatment of lateral periodontal cyst with guided tissue regeneration. Eur J Dent. 2014; 8 (3): 419-423.

2. Tezci N, Meseli SE, Karaduman B, Dogan S, Meric SH. Soft tissue reconstruction with free gingival graft technique following excision of a fibroma. Case Rep Dent. 2015,248363,4 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/248363.

3. Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Relationships between initial probing depth and changes in the clinical parameters following non-surgical periodontal treatment in chronic periodontitis. J Istanbul Univ Fac Dent. 2017;51(3):11-17. http://dx.doi.org/10.17096/jiufd.40993.

C. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Meseli SE, Katı GT, Kuru L. Periodontal treatment and histological evaluation of hereditary gingival fibromatosis. 17th Congress of The Balkan Stomatological Society. 3-6 May 2012, Tirana, Albania.

2. Meseli SE, Kuru B, Noyan U. Treatment of localized gingival recession using subepithelial connective tissue graft combined with coronally repositioned flap: a case report. Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi. 30 Ağustos-1 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye.

3. Yıldırım S, Meseli SE, Kuru L, Kuru B. Periodontal treatment approach of hereditary gingival fibromatosis: A case report. Esteperio 2013, The 1st Internatioal Congress of Periodontology and Esthetic Dentistry of Azerbaijan Society of Periodontology and Azerbaijan Association of Esthetic Dentistry. 25-27 April 2013, Baku, Azerbaijan.

4. Agralı OB, Meseli SE, Pekiner FN, Kuru L. Clinical findings of recessive dystrophic type epidermolysis bullosa. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

5. Meseli SE, Kuru L. Peripheral giant cell granuloma as an oral manifestation of hyperparathyroidism. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

6. Agralı OB, Meseli SE, Peker O, Kuru L. Regenerative treatment of lateral periodontal cyst: A case report. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

7. Meseli SE, Gozneli R, Ozkan YK, Kuru L, Kose KN. Periodontal surgical preparation of atrophic mandible for prosthodontic treatment. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

8. Meseli SE, Agralı OB, Pekiner FN, Kuru L. Oral manifestations of autoimmune bullous dermatologic disorders. Türk Diş Hekimleri Birliği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29-31 Mayıs 2014, Aydın, Türkiye.

9. Yıldırım S, Meseli SE, Agralı OB, Dogan B, Kuru L. Treatment of multiple gingival recessions using coronally advanced flap combined with platelet rich fibrin: A case report. Türk Diş Hekimleri Birliği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29-31 Mayıs 2014, Aydın, Türkiye.

10. Kuru L, Meseli SE, Kuru B. Clinical efficacy of diode laser combined with mechanical periodontal treatment on residual pockets. International Istanbul Laser Congress. 6-7 November 2014, İstanbul, Türkiye.

11. Yıldırım S, Meseli SE, Keban S, Evren BA, Ozkan YK, Kuru L. Multidisciplinary treatment of a sarcoidosis patient with generalized aggresive periodontitis. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.

12. Agralı OB, Meseli SE, Kuru L. Periodontal treatment of Miller II gingival recessions following orthodontic therapy. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.

13. Altin N, Meseli SE, Yuksel G. Evaluation of demographic and clinical data of the patients treated with dental implants at an university hospital. 9. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi. 27-31 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye.

14. Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Clinical effect of diode laser adjunctive to mechanical periodontal treatment on residual pockets. EuroPerio 8. 03-06 June 2015, London, United Kingdom.

15. Kırbas Y, Meseli SE, Kuru L. Nd:YAG laser assisted periodontal surgery in puberty gingivitis: Case Series. EuroPerio 8. 03-06 June 2015, London, United Kingdom.

16. Altin N, Meseli SE, Isik D. Bilateral inferior alveolar nevre lateralization and immediate implant placement for rehabilitation of edentulous posterior atrophic mandible. 2015 Congress of European Association for Osseointegration. 24-26 September 2015, Stockholm, Sweden.

17. Meseli SE, Pelit S, Erkose Genc G, Tarcin Gumru B, Colakoglu G, Koc E. Evaluation of the existence and biofilm formation of Candida species in denture stomatitis patients. 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 9-12 April 2016, Amsterdam, Netherlands.

18. Cetinkaya G, Ozturk Ozener H, Meseli SE, Kuru L. Konvansiyonel teknikle yapılan labial frenektomi operasyonu sonrası klinik değerlendirme: bir pilot çalışma. Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-21 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum)

19. Altın N, Meseli SE, Koc E. Creation of keratinized tissue around implants in severely atrophic mandible with free gingival graft technique. 25th Annual Scientific Meeting of The European Association for Osseeintegration, 29 September-01 October 2016, Paris, France.

20. Meseli SE, Ozturk Ozener H, Cetinkaya G, Kuru L. Konvansiyonel cerrahi ve diyot lazerle yapılan labial frenektomi operasyonları sonrası hasta konforunun karşılaştırılması. 1st Internetaional Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 October 2016, Adana, Turkey. (Oral Presentation)

21. Yıldırım HS, Meseli SE, Kuru L. Şiddetli kronik gingivitisli hastada klasik ve lazer destekli periodontal tedavi:bir olgu sunumu. 1st Internetaional Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 October 2016, Adana, Turkey.

22. Koc E, İlker ŞE, Meseli SE. Şiddetli iskelesel sınıf III malokluzyon vakasının multidisipliner yaklaşımlarla fonksiyonel ve estetik rehabilitasyonu. 1st Internetaional Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 October 2016, Adana, Turkey.

23. Cetinkaya G, Ozturk Ozener H, Meseli SE, Kuru L. Konvansiyonel teknik ve diyot lazer ile yapılan labial frenektomi operasyonu sonrası klinik değerlendirme. Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum)

24. Ozturk D, Meseli SE, Kuru L. Rekürrans gösteren şiddetli enflamatuvar dişeti büyümesinin diyot lazer ile tedavisi. Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.

25. Kırali B, Cetinkaya G, Ozturk Ozener H, Meseli SE, Kuru L. Diyot lazer ile labial frenektomi operasyonu: Vaka serisi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD) 1. Sempozyumu, 26 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye.

26. Güler D, Meseli SE, Altın N. Yirmi yaş cerrahisi sonrası lazer biyostimülasyonun postoperatif ağrıya etkisinin araştırılması. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD) 1. Sempozyumu, 26 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye.

27. Cetinkaya G, Ozturk Ozener H, Meseli SE, Kuru L. Nd:YAG ve diyot lazer ile yapılan labial frenektomi operasyonu sonrası klinik değerlendirme. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD) 1. Sempozyumu, 26 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye.

28. Meseli SE, Kuru L. Eisenmenger sendromlu erişkin hastanın diyot lazer destekli periodontal tedavisi. TürK Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İstanbul; Türkiye.

29. Cetinkaya G, Ozturk Ozener H, Meseli SE, Kuru L. Farklı frenulum cerrahilerinde reataşmanın değerlendirilmesi. TürK Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İstanbul; Türkiye.

30. Yıldırım HS, Meseli SE, Güler D, Kuru L. İmplant çevresi keratinize doku kazanmaya yönelik yaklaşımlar: olgu serisi. Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12-13 Ocak 2018, İstanbul, Türkiye.

31. İlker SE, Koc E, Yabul A, Meseli SE. Ateşli silah yaralanmasıyla oluşan maksiller defektin implant destekli multidisipliner tedavisi. Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12-13 Ocak 2018, İstanbul, Türkiye.

32. Meseli SE, Yıldırım HS, Pelit S, Erköse Genç G, Kuru L. Investigation of Candida species in subgingival area of the smoker and non-smoker chronic periodontitis patients: a pilot study. EuroPerio9, 20-23 June 2018, Amsterdam, The Netherlands.